Migrantarbetare i Thailand

Efterfrågan på livsmedel från Thailand är stort och idag exporteras såväl fisk och kyckling, som färdigmat och konserver till Europa. Det har lett till ökat behov av arbetskraft och en ström av migrantarbetare från Myanmar, Kambodja och Laos. Men villkoren för migranterna har fått hård kritik från både EU och köpande företag. För att samla kraft samlade Axfoundation tio livsmedelsföretag 2017 i ett nordiskt initiativ med målet att höja kunskapsnivån på leverantörsfabriker i Thailand, genom träning med det digitala verktyget Quizrr.

Arbetare skalar bönor på en fabrik utanför Bangkok, Thailand.

Arbetare skalar bönor på en fabrik utanför Bangkok, Thailand.

Problem

Fler än 3 miljoner män och kvinnor från Myanmar, Kambodja och Laos arbetar inom livsmedelsindustrin i Thailand, som är en av världens största livsmedelsproducenter. Fisk, kyckling, färdigmat, konserver och torkad frukt exporteras till Europa. Internationella rapporter och reportage har kritiserat den thailändska fiske- och skaldjursindustrin vilket även lett till starka påtryckningar från EU och köpande företag. Även fruktkonservs- och kycklingindustrin har genererat rapporter om missförhållanden. Den thailändska regeringen har vidtagit åtgärder för förbättringar för migrantarbetarna, men det mycket svårt för anställda att rapportera missförhållanden.

”Förtal är ett brottmål och yttrandefriheten inskränks via en lag som gör aktiviteter på sociala medier åtalbara. Oetisk rekrytering är vanligt, där migrantarbetaren själv får stå för rekryteringskostnader och hamnar i skuldfällor. Dessutom är diskriminering av migranter i samhället och på arbetsplatser ett stort problem.”

Lösning

Axfoundation samlade livsmedelsbranschen 2017 för att diskutera möjliga gemensamma insatser. Det ledde till att tio nordiska livsmedelsföretag gick samman i ett nordiskt initiativ, med Axfood, Coop och ICA i styrgruppen tillsammans med bl.a. Axfoundation. Det nordiska initiativet syftar till att höja kunskapsnivån på leverantörsfabriker i Thailand så att trafficking, diskriminering och andra missförhållanden kan förebyggas och upphöra.

Migrantarbetare tittar på filmerna i utbildningsverktyget Quizrr.

Migrantarbetare tittar på filmerna i utbildningsverktyget Quizrr.

Verktyget är trespråkigt och riktar sig  till migrantarbetare, lokalanställda och chefer.

Verktyget är trespråkigt och riktar sig till migrantarbetare, lokalanställda och chefer.

Digital träning med Quizrr

De tio nordiska företagen och Vinnova finansierade gemensamt ett utvecklingsprojekt, som lanserades på ett antal fabriker i Thailand under sommaren 2018. Quizrr anlitades som utbildningsleverantör och utvecklade digital träning med fokus på etisk rekrytering för den thailändska marknaden. Verktyget är trespråkigt och riktar sig både till migrantarbetare, lokalanställda och chefer på fabrikerna.

Resultat

Pilotfasen under 2019 visar att de anställda på fabrikerna har uppskattat träningen och att metoden gör det enkelt att minnas vad de lärt sig. Attityder mellan lokalanställda thailändare och migrantarbetare har förbättrats. Fabrikschefer säger att det är en tidseffektiv träning som ger dem flexibilitet i sin planering. De uppger också att de märker en positiv förändring när det gäller attityd mellan anställda och chefer. Efter pilotfasen görs en utvärdering och träningen fortsätter och sprids till fler fabriker. Sammanlagt driver 9 nordiska varumärken gemensamt piloten i Thailand.

Ladda ner hela rapporten

0

fabriker i Thailand har varit med i pilotfasen 2018-2019

0

anställda och chefer på matproducerande fabriker i Thailand har tränats i rättigheter

0

träningssessioner är utförda

Aktuellt

Projekt inom hållbar produktion och konsumtion

Kontakt