Migrantarbetare i Thailand

Migrantarbetare i Thailand är ett tidigare projekt där Axfoundation samlat livsmedelsbranschen i "The Nordic Initiative" för att tillsammans höja kunskapsnivån på leverantörsfabriker i Thailand så att trafficking, diskriminering och andra missförhållanden kan förebyggas och upphöra. Projektet pågick 2016-2019 och involverade 12 matroducerande fabriker. Genom satsningen utbildades nästan 2 500 medarbetare och chefer på fabrikerna i rättigheter med hjälp av det digitala träningsverktyget Quizrr. Dessutom utvecklades en gottgörelsemekanism, ett stöd vid tillfällen då larm inkommer om eventuella kränkningar i leverantörsleden. 2020 gick ”The Nordic Initiative” in i en expansiv fas och ändrade namn till MOVE. Målet är att utveckla liknande träning för migrantarbetare på flera marknader.

Fler än 3 miljoner män och kvinnor från Myanmar, Kambodja och Laos arbetar inom livsmedelsindustrin i Thailand, som är en av världens största livsmedelsproducenter.

Fler än 3 miljoner män och kvinnor från Myanmar, Kambodja och Laos arbetar inom livsmedelsindustrin i Thailand, som är en av världens största livsmedelsproducenter.

Problem

Efterfrågan på livsmedel från Thailand är stor och idag exporteras såväl fisk och kyckling, som färdigmat och konserver till Europa. Det har lett till ökat behov av arbetskraft vilket gjort den thailändska matindustrin helt beroende av migrantarbetare från Myanmar, Kambodja och Laos. Men villkoren för migranterna har fått hård kritik. Internationella rapporter och reportage har kritiserat den thailändska fiske-, fruktkonservs- och kycklingindustrin vilket även lett till starka påtryckningar från EU och köpande företag. Den thailändska regeringen har vidtagit åtgärder för förbättringar för migrantarbetarna, men det mycket svårt för anställda att rapportera missförhållanden.

På våren 2016 ställdes frågan på sin spets, då 14 migrantarbetare från Myanmar anmälde sin arbetsgivare för utnyttjande. De arbetade på en kycklingfarm som levererade kyckling till producenter i många nordiska livsmedelsföretags leverantörsled. Vad har de köpande företagen för ansvar i det läget? De har inga affärsmässiga förbindelser med kycklinguppfödaren. Icke desto mindre är det därifrån kycklingen kommer.

”Förtal är ett brottmål och yttrandefriheten inskränks via en lag som gör aktiviteter på sociala medier åtalbara. Oetisk rekrytering är vanligt, där migrantarbetaren själv får stå för rekryteringskostnader och hamnar i skuldfällor. Dessutom är diskriminering av migranter i samhället och på arbetsplatser ett stort problem. – Viveka Risberg, Axfoundation”

Lösning

Axfoundation samlade livsmedelsbranschen 2017 för att diskutera möjliga gemensamma insatser. Det ledde till att tio nordiska livsmedelsföretag gick samman i ett initiativ – ”The Nordic Initiative” – med Axfood, Coop och ICA i styrgruppen tillsammans med bl.a. Axfoundation och techföretaget Quizrr. The Nordic Initiative syftar till att höja kunskapsnivån på leverantörsfabriker i Thailand så att trafficking, diskriminering och andra missförhållanden kan förebyggas och upphöra. Quizrr utvecklade digital träning med fokus på etisk rekrytering för den thailändska marknaden. Den trespråkiga utbildningen riktar sig både till migrantarbetare, lokalanställda och chefer på fabrikerna och lanserades på fabriker i Thailand under sommaren 2018. ”The Nordic Initiative” gick in i en expansiv fas i början av 2020, ändrade namn till MOVE och har som mål att utveckla liknande träning för migrantarbetare i flera marknader.

Frågan om gottgörelse till de 14 migranterna ledde till att Axfoundation förmedlade pengar till juridisk hjälp och för att täcka borgen och böter för de anklagade. Pengarna kom från ett antal nordiska företag som ville vara anonyma.

Med hjälp av Enact utvecklade Axfoundation, Axfood och Martin & Servera dessutom en gottgörelsemekanism, ett stöd vid tillfällen då larm inkommer om eventuella kränkningar i leverantörsleden.

Migrantarbetare tittar på filmerna i utbildningsverktyget Quizrr.

Migrantarbetare tittar på filmerna i utbildningsverktyget Quizrr.

Resultat

Pilotfasen under 2019 visar att de anställda på fabrikerna har uppskattat träningen och att metoden gör det enkelt att minnas vad de lärt sig. Attityder mellan lokalanställda thailändare och migrantarbetare har förbättrats. Fabrikschefer säger att det är en tidseffektiv träning som ger dem flexibilitet i sin planering. De uppger också att de märker en positiv förändring när det gäller attityd mellan anställda och chefer. Efter pilotfasen görs en utvärdering och träningen fortsätter och sprids till fler fabriker. Sammanlagt driver 9 nordiska varumärken gemensamt piloten i Thailand.

Ladda ner hela rapporten   

0

fabriker i Thailand har varit med i pilotfasen 2018-2019

0

medarbetare och chefer på matproducerande fabriker i Thailand har tränats i rättigheter

0

träningssessioner är utförda

Arbetare och aktivister som åtalats av Thammakaset.

Arbetare och aktivister som åtalats av Thammakaset.

Vad hände de 14 migrantarbetarna?

Det var via ett Facebookinlägg på våren 2016 som usla förhållanden på en kycklingfarm i Thailand avslöjades via migrantarbetaren Tun Tun Win från Myanmar. Farmen, Thammakaset Farm 2, producerade kyckling till en leverantör som i sin tur är en underleverantör till ett antal svenska och europeiska livsmedelsföretag. Efter flera år av juridiska turer har Thammakaset sammanlagt anklagat 23 migrantarbetare, människorättsaktivister och journalister för förtal och ärekränkning via 17 stämningsansökningar. Flera av de anklagade har förlorat arbetsinkomst och riskerar fängelse och böter. Fallet har engagerat företag, myndigheter och EU.

Arbetarna påstod att de hade tvingats arbeta 22 timmar utan övertid och att ofta sova i kycklingskålarna med 30 000 kycklingar. De sa också att deras pass hade konfiskerats och deras frihet begränsats. Ägaren till Thammakaset Farm 2 lämnade då in en motanmälan om förtal mot och hävdade att arbetarnas anklagelser var falska och hade skadat gårdens rykte. Arbetarna riskerade upp till ett års fängelse och dryga böter om de dömdes. I juli 2018 friades de 14 arbetarna och Thammakaset ålades att betala 1.7 miljoner Baht (53 000 USD) i kompensation. Thammakaset Farm 2 har dock fortsatt sina anklagelser mot rapportörer av fallet, en thailändsk akademiker och journalist. Amnesty och Fortify Rights har lämnat in protester mot kycklingfarmsägarens ”missbruk av yttrandefriheten”.

Vad är företagens ansvar?

I FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter anges att företag genom hela leverantörskedjan har ansvar för att inte orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter. Stor vikt läggs på att förhindra kränkningar genom riskhantering. Företag åläggs att ”veta och visa” riskerna i kedjan, och att hantera dem så att kränkningar undviks. Men trots riktlinjerna kan det vara svårt för företag att fatta rätt beslut.

Aktuellt

Aktuellt

Alla projekt

Kontakt