ReSvinn – Mindre svinn. Mera mat.

I projektet ReSvinn kartläggs hinder och nycklar för redistribution av överskottsmat från butiker och grossister till restauranger och skolor som kan ta till vara större partier mat på kort varsel. Utifrån ett antal pilotprojekt runt om i Sverige utforskar vi hur vi kan göra det miljömässigt hållbart och lönsamt för samhället att ta tillvara på överskottsmat. Projektet innehåller flera arbetspaket där Axfoundation främst är delaktiga i arbetet med affärsmodellering samt kommunikation. Projektet drivs av Chalmers Industriteknik i samarbete med ett 50-tal partners, däribland Axfoundation.

Problem

Matavfall i världen släpper ut upp till 3,3 miljarder ton koldioxid per år i atmosfären eller cirka 1000 ton koldioxid per minut. Om matavfall var ett land skulle det vara den tredje största källan till växthusgasutsläpp efter Kina och USA. 1.3 miljoner ton matavfall slängdes under 2018 i Sverige (1 ‰ av världens matsvinn). Det motsvarar i genomsnitt 133 kg per person. Matsvinn uppstår av en mängd orsaker, såväl under produktionen som i försäljningskanalerna och i hushållen. Stor del av matsvinnet som sker i dagligvaruhandeln är fullt ätbar men slängs ändå på grund av överbeställningar, att hyllorna fylls på kontinuerligt vilket gör att en del produkter blir gamla och att produkter krossas eller sorteras bort på grund av andra estetiska kriterier. Denna ”överskottsmat” från butiker och grossister är ofta fullt ätbar och skulle inte behöva slängas, dvs bli matsvinn.

ReSvin, ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

ReSvin, ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

Vår insats

Axfoundation ingår som projektpartner i ReSvinn och bidrar med kunskap, kontakter och analyser främst inom affärsmodellering och kommunikationsarbete kopplat till önskade beteendeförändringar hos konsumenter och organisationsrepresentanter. Projektresultatet kommer vara ett viktigt verktyg för en storskalig decentraliserad redistribution av överskottsmat i hela Sverige. Detta är en ett viktigt steg för att minska onödigt matsvinn vilket är ett av Axfoundations fokusområden inom programområdet Cirkulär Ekonomi.

Vår lösning

Vi vill minska matsvinnet i Sverige genom att utveckla effektiva system för att omfördela överskottsmat. Överskottsmat är mat som går att äta men som riskerar att sorteras bort som avfall för att den inte går att sälja, t.ex. en ledsen tomat eller en förpackning med potatis med trasig etikett eller där bäst-före datumet passerat i butiken. Projektet fokuserar på att restauranger och skolor tar tillvara på överskottsmat som butiker och grossister annars skulle ha kastat.

Målet är också att ta fram användbara rekommendationer, guider och material för logistik, nya affärsmodeller, IT-system, samt kommunikation och beteendeförändringar, så att nya företag och organisationer på ett enkelt sätt ska kunna sätta upp sina egna omfördelningssystem.
För att veta vad som fungerar så behöver vi testa på riktigt. Lärdomarna från testerna återkopplas in till de fem arbetsgrupper som tar fram lösningar för logistik, nya affärsmodeller, IT-system, samt kommunikation och beteendeförändringar och utgör en bra möjlighet att prova våra rekommendationer, guider och material under tiden.

Genom att visa att det går att laga bra mat av sånt som ofta slängs eller ratas hemma hoppas vi också inspirera elever och restaurangbesökare till nya tankesätt. Detta är en utbildningsinsats i den attityd- och beteendeförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska hushåll.

Partners

För att minska matsvinn på ett långsiktigt och praktiskt genomförbart sätt behöver vi vara många aktörer som samverkar. I ReSvinn-projektet, som leds av Chalmers Industriteknik, är vi sammantaget 50 aktörer (skolor, kommuner, transportföretag, budfirmor, restauranger, butiker, grossister mm) som tillsammans jobbar fram lösningar för logistik, nya affärsmodeller, IT-system, samt kommunikation och beteendeförändringar för att minska matsvinn både i butiker och i hemmiljön. Projektet startade hösten 2019 och beräknas pågå till december 2021. Läs mer på Resvinn.se

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom cirkulär ekonomi