MOVE – en utbildningsapp för migrantarbetare

Kan en mobilapp bidra till att sprida pålitlig information om förebyggande av covid-19 och arbetares rättigheter mitt i en brinnande global pandemi? Den frågan försökte projektet MOVE besvara i hopp om att även bidra till digital kompetens och minskade människorättsrisker bland migrantarbetare i Thailand. I slutändan hindrade infrastrukturella begränsningar och lokala beteendemönster projektet för att nå sitt mål, men MOVE kom med många värdefulla lärdomar och insikter längs resans gång.

Problem

Svenska och europeiska återförsäljare inom livsmedel- och elektronik är till stor del beroende av leverantörer i Thailand, som i sin tur är beroende av migrantarbetare från Myanmar, Kambodja och Laos. Migrantarbetare är bland de mest sårbara för exploatering och har ofta små möjligheter att hävda sina rättigheter. Bland annat bidrar bristen på försörjningsmöjligheter i hemlandet till att många accepterar dåliga arbetsvillkor utomlands. När covid-19-pandemin drabbade Thailand 2020 förlorade tusentals migranter sina jobb och rätten till bostad, samtidigt som gränserna stängdes. Det ledde till att migranter spreds ut över hela landet under lockdown. Behovet av tydliga kommunikationskanaler med pålitlig information var stor, eftersom bristen på detta ökade både hälso- och människorättsriskerna i regionen.

MOVE satsade på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

MOVE satsade på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

Migrantarbetares utsatthet

Utnyttjande av migrerande arbetstagare förekommer i alla stadier av en typisk migrationscykel – från rekrytering till anställning och vid hemkomsten. Coronapandemin förvärrade situationen ytterligare i tillverkningsländer som Thailand, då den ledde till permitteringar och höjd osäkerhet för redan utsatta arbetare.

Det händer att migranter skuldsätter sig för att ha råd med visum, hälsokontroll och resa till sin tillfälliga anställning utomlands. För att minimera den risken har Employer Pays Principle lanserats, i linje med Dhakaprinciperna om etisk migration. De innebär att arbetsgivare ska stå för alla kostnader som är relaterade till anställningen.

Vår lösning

För att adressera problemen utvecklade Axfoundation och ed tech-företaget Quizrr en mobilapp med gratis och säker information om förebyggande av covid-19 och träning inom arbetsvillkor och rättigheter. Ambitionen var att nå migrantarbetare med lättillgänglig och relevant information på deras eget modersmål.

Mobilappen som MOVE utvecklade innehöll träning om rättigheter och skyldigheter, hälsa och säkerhet, arbetarrepresentation, lönesättning och etisk rekrytering på leverantörsfabriker. Appen innehöll också covid-19-information producerad av International Organization for Migration, IOM, vars hemsida för migranter refererade till appen och vice versa. Både hemsida och app var på fyra språk, för migranter från Myanmar, Kambodja och Laos och lokalanställda thailändare. Även lokala chattgrupper och sociala medier i Thailand kopplades till plattformen.

Det första syftet med MOVE:s insatser var att ge extra stöd och uppmärksamhet till gruppen migrantarbetare under pandemin. Det andra syftet var att förhindra exploatering och diskriminering genom att öka gruppens kännedom om rättigheter, lagar och regler. Ett tredje syfte var att höja den digitala kompetensen hos migranterna.

MOVE lanserade en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand.

MOVE lanserade en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand.

Vi ville göra en snabb, riktad och öppen insats i Thailand för dem som drabbades hårdast av pandemin; migrantarbetarna. De bär upp flera industrier och bidrar i hög grad till maten på våra tallrikar och elektroniken i våra händer och hem. MOVE-gruppen och mobilappen visade att det går att innovera i svåra tider, men det var utmanande att skala. – Viveka Risberg, Axfoundation

Vår insats

MOVE bildades 2020 som en uppskalning av the Nordic Initiative – en framgångsrik satsning där Axfoundation tillsammans med tio nordiska livsmedelsföretag, däribland Axfood, Coop och ICA, gick samman för att höja kunskapsnivån på thailändska leverantörsfabriker. Med avstamp i de goda erfarenheterna av utbildningsinsatsen med Quizrr i Thailand, vände sig MOVE till företag i alla länder, i alla branscher. En nyckelaktör i MOVE var FN:s organisation för migrationsfrågor, International Organization for Migration, IOM.

Axfoundation var projektledare och hjälpte också till att samla in de resurser som behövdes för att möjliggöra projektet, med medel och engagemang från svenska, USA-baserade och andra internationella organisationer.

Resultat

Som en digital lösning hade MOVE potential att kopieras till andra marknader där migranter utgör en stor del av arbetskraften. Trots stöd från IOM och andra lokala organisationer visade det sig dock att appen inte nådde målgruppen som förväntat.

MOVE-appen laddades bara ner cirka 300 gånger, långt under Axfoundations målsättning på 5 000 nedladdningar. Projektet MOVE visade samtidigt att det gick att agera snabbt och effektivt med företag som aldrig tidigare samarbetat, från helt olika branscher och länder. Alla hade ett gemensamt mål: att ta ansvar för sina leveranskedjor och bistå migrantarbetare. Behovet av tillförlitlig information och förebyggande utbildning kvarstår, även post pandemin. Inte minst är digital kompetens viktig för migranter.

Progress Report 2023

Resultat från andra projekt

Axfoundations övriga satsningar på digitala utbildning via Quizrr har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Bland annat visade en utvärdering av Nordiska Initiativets satsning 2019 att utbildningen av nästan 2 300 migrantarbetare och chefer på leverantörsfabriker i Thailand ledde till ökad kunskap inom ansvar och rättigheter. År 2020 gjorde även Axfoundation en resultatutvärdering av effekterna på 19 leverantörer till Axfood, Martin & Servera, KICKS, Filippa K och Åhléns. Rapporten indikerar att arbetsmiljön på kinesiska leverantörsfabriker förbättrades efter långsiktiga satsningar på digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer.

Varför misslyckades initiativet?

I en utvärdering av en tredjepartsrevisor konstaterades att MOVE utmanades av infrastrukturella begränsningar samt av målgruppens beteendemönster. Bristen på wi-fi och tillgång till gratis internet var ett stort problem. Migranter har vanligtvis ett förbetalt SIM-kort och är av naturliga skäl därför inte benägna att spendera tid på internet i onödan.

Trots att migrantarbetarna ofta laddade ner och använde applikationer för sociala medier var de inte vana vid att ladda ner utbildnings- eller informationsapplikationer. Dessa utmaningar hanterades genom att försöka samarbeta med lokala organisationer, men reserestriktioner gjorde det svårt att nå ut till migrantgrupperna. Axfoundation förde också en dialog med en stor telekom-operatör med flera miljoner migrantkunder, men en företagsfusion kom i vägen för ett samarbete.

Vad har vi lärt oss?

Trots de mindre lyckade resultaten kom MOVE-pilotprojektet med viktiga insikter. Det var upplyftande att se engagemanget på företagsnivå under en svår tid. Projektpartnerna hade aldrig samarbetat tidigare, vissa var till och med konkurrenter. Det faktum att det var möjligt att mobilisera, samfinansiera, utveckla och lansera appen i fem olika tidszoner under en lockdown-situation var imponerande. Viljan att förnya sig var stark för att minska människorättsrisker i leverantörskedjan i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Den viktigaste lärdomen för framtiden: Digitala lösningar kan vara kraftfulla demokratiska instrument som kan öka medvetenheten bland utsatta grupper. Det är dock viktigt att förstå den infrastrukturella förutsättningen och dess begränsningar för användarna, samtidigt som man säkerställer en genomförbar affärsmodell.

FN:s vägledande principer

I FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, UNGP, poängteras att företag bör vidta åtgärder för aktsamhet när det gäller mänskliga rättigheter. Detta inkluderar att bedöma faktiska och potentiella människorättsrisker och vidta effektiva åtgärder för att mildra dessa risker.

Partners

I MOVE ingick partners som Axfood, Axfoundation, Electrolux, HP, International Organization for Migration, Quizrr, Ulula och Unil (NorgesGruppen).

MOVE som projekt är avslutat för Axfoundations del, i och med att pandemin är över. Däremot arbetar företag vidare med Quizrr på sina leverantörsföretag i Thailand. MOVE-appen är tillsvidare uppe och går bra att ladda ner där appar finns (sök på Quizrr Move).

Mod att misslyckas – projekt där saker inte riktigt gick som vi tänkt oss

Aktuellt

Kontakt