Företag mobiliseras för digital utbildning till migrantarbetare om covid-19

2020.06.24

Coronapandemin slår hårt i Thailand, ett land med omfattande export av framför allt livsmedel, men även hemelektronik. Särskilt utsatta är hundratusentals migrantarbetare från Kambodja, Myanmar och Laos. De saknar tillförlitlig information på sina modersmål om covid -19 och om sina arbetsrelaterade rättigheter. Nu hoppas nätverket MOVE kunna lansera en lättillgänglig digital utbildning på fyra språk redan sommaren 2020 – men stöd från fler företag behövs för att nå i mål.

Nätverket MOVE lanserades under våren 2020 – en bred satsning där såväl företag som organisationer enades för att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom lättillgänglig digital träning, delad kunskap och konstruktiv dialog på arbetsplatsen. Axfoundation är koordinator i MOVE, vars ambition är att rulla ut digitala utbildningsinsatser på olika marknader inom allt från etisk rekrytering till hälsa och säkerhet. Som ett första steg satsar nätverket nu på att nå ut med publik, gratis och tillförlitlig information till arbetare just i Thailand om covid-19 och arbetsrätt. Lösningen byggs för att vara skalbar även för andra marknader.

”Vår målsättning är att lansera dels en mobilapp och dels en webbplattform som når både migrantarbetare och lokala arbetare på fabriker och plantager, men även de som är i transit och kanske hamnar i limbo. Innehållet till den digitala lösningen finns redan och har testats framgångsrikt via läsplattor på tio fabriker. Men vi vill ha fler aktörer med oss för att få till en skalbar lösning anpassad för mobiltelefoner.” – Viveka Risberg, programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation

Bakom den specifika satsningen står Axfoundation och IOM Thailand, med Quizrr och Ulula som leverantörer av de digitala tjänsterna. Axfood och Unil Norway har bekräftat sitt intresse. Ju fler företag som deltar desto större påverkanskraft och möjlighet att arbeta långsiktigt och effektivt med förbättringar i hela leverantörskedjan. Därför välkomnas fler företag i olika branscher som vill förebygga exploatering och diskriminering av migrantarbetare och bidra till ökad medvetenhet om covid-19. För mer information, kontakta gärna nätverkskoordinator Viveka Risberg.

Call for action: Detaljerad information om lösningen och företagens roll

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion