Andy Hall prisar Axfood och finska S-Group

2017-02-28

Visselblåsaren Andy Hall lovordar nordiska företag i en intervju med brittiska Business for Human Rights Resource Centre. I intervjun menar Andy Hall att företag som Axfood och finska S-Group har varit till stort stöd för Hall i sitt arbete, som lett till flera rättsliga processer i Thailand.

– Som alltid har vi snabbt fått positiva svar på våra e-postmeddelanden från nordiska företag. I synnerhet från Axel Johnson Gruppen i Sverige och S-Group i Finland. Dessa företags beteenden har varit en källa till stor inspiration och hopp för mig.

Andy Hall är under stor press och har lämnat Thailand efter elva år, av säkerhetsskäl. Flera rättsprocesser pågår i Thailand, där han sedan normalt sett är rådgivare för migrantarbetarorganisationen Migrant Workers Rights Network, MWRN. Andy Hall riskerar nu sjuårigt fängelsestraff och höga böter för förtal. Bakgrunden är att han granskat arbetsförhållanden på fabriker och rapporterat tvångsarbete, konfiskering av pass och utnyttjande av migrantarbetare från framför allt Myanmar.

Olaglig eller oetisk rekrytering och diskriminering av migrantarbetare är vanligt förekommande i Thailand. Fiskeindustrin har präglats av modernt slaveri och barnarbete. Rapporter från Finnwatch och Swedwatch har pekat på företagens ansvar att städa upp i sina leverantörsled, internationell press har lett till politiska påtryckningar på Thailands regering. EU har utfärdat ett gult kort mot Thailands fiskeriindustri och hotar med bojkott om inte slavarbetet försvinner. Thailand har svarat med att skärpa sin lagstiftning och myndighetskontroll, men likväl styrs landet av en repressiv militärregim vars lagar tillåter företag att stämma granskande journalister och människorättsförsvarare för förtal – och brott mot datalagen – om kritiken delas på sociala medier.

På hösten 2016 inledde Axfoundation ett långsiktigt strategiskt arbete för att adressera problemen i Thailand, både förebyggande men även utifrån det faktum att ett antal migrantarbetare från Myanmar redan är utnyttjade, skuldsatta och till och med åtalade. Ett flertal möten har hållits med den svenska och nordiska livsmedelsbranschen, som är mycket engagerad i frågan och vill agera för förbättringar. Även offentliga uppköpare har deltagit på mötena då stora volymer kyckling, frukt och fisk köps till skolor, sjukhus och annan offentlig verksamhet varje år.

I den öppenhjärtiga intervjun med Business for Human Rights Resource Centre öser Andy Hall beröm över de nordiska företagens engagemang, transparens och samarbetsvilja med civilsamhället.

– De här företagen bör vara stolta över sin öppenhet. De vet att de blottar sin leveranskedja för granskning. Deras engagemang baseras på frivillighet, på etik, en känsla av ansvar och vad som är rätt.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion