Svenska plattformen för riskgrödor

I Sverige använder vi årligen stora mängder grödor som medför risker i leverantörsleden kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Under våren 2022 startades Svenska plattformen för riskgrödor, ett initiativ från bland andra Axfoundation som består av 24 organisationer och företag som åtar sig att verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor som soja och palmolja.

Problem

Vi är beroende av olika typer av grödor som insatsvaror i det vi producerar och konsumerar. Med riskgrödor avses här sådana jordbruksprodukter som är svårersättliga och som tillverkas på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för den lokala och/eller globala miljön eller för de människor som på ett eller annat sätt är berörda av produktionen. Det kan handla om koppling till avskogning som påverkar klimatet negativt, stora förluster av biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering, användning av kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa, brott mot mänskliga rättigheter och landkonflikter. Samtidigt bidrar produktionen av dessa grödor till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

Ett exempel på en riskgröda är soja som framför allt ingår i det foder som ges till livsmedelsproducerande djur. Hela 90 procent av all soja som importeras till EU går till foder för produktion av kött, mejeriprodukter, ägg och odlad fisk. Ytterligare ett exempel är palmolja som idag är en av världens viktigaste vegetabiliska oljor. Palmoljan och palmkärnoljan används dels direkt i vissa produkter, men framför allt används de som utgångsmaterial för råvaruindustrin. Andra grödor kan vara kaffe, kakao och trä.

Vår insats

Sverige har en lång tradition av branschöverskridande samverkan med ett framgångsrikt samarbete inom soja- och oljepalmsfrågan. Axfoundation har varit delaktig genom att bland annat koordinera Sojadialogen sedan 2018, samt tagit initiativ till Swedish Initiative for Sustainable Palmoil in Cosmetics and Detegents (SISPO).

 

 

Vår lösning

Klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och ökad fattigdom är utmaningar som är kopplade till grödor som soja och palmolja. Svenska plattformen för riskgrödor är en utveckling av Sojadialogen och ett svenskt forum för arbete med utmaningar kopplade till värdekedjan för soja och palmolja. ETI Sverige ansvarar för förvaltning och utveckling av plattformen, att engagera nuvarande och rekrytera nya medlemmar för största möjliga genomslag av arbetet.

Partners

Under 2021 drev Axfoundation ett utvecklingsarbete med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Resultatet blev att Sojadialogen breddades till Svenska plattformen för riskgrödor och koordineras av ETI Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta plattformens koordinator Miriam Thunborg.

Kontakt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion