Ny svensk plattform för riskgrödor

Finns det behov av, och potentiella mervärden med att utveckla en svensk plattform för riskgrödor? Kan en sådan plattform bidra till att öka takten i arbetet för en miljömässigt och etiskt hållbar produktion av riskgrödor? Detta är frågor som Axfoundation tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel ställde sig. För att på ett effektivt och mervärdesskapande vis stödja organisationer på lång sikt är planen att 2022 bilda en svensk plattform för riskgrödor.

Problem

Vi är beroende av olika typer av grödor som insatsvaror i det vi producerar och konsumerar. Med riskgrödor avses här sådana jordbruksprodukter som är svårersättliga och som tillverkas på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för den lokala och/eller globala miljön eller för de människor som på ett eller annat sätt är berörda av produktionen. Det kan handla om koppling till avskogning som påverkar klimatet negativt, stora förluster av biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering, användning av kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa, brott mot mänskliga rättigheter och landkonflikter. Samtidigt bidrar produktionen av dessa grödor till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

Ett exempel på en riskgröda är soja som framför allt ingår i det foder som ges till livsmedelsproducerande djur. Hela 90 procent av all soja som importeras till EU går till foder för produktion av kött, mejeriprodukter, ägg och odlad fisk. Ytterligare ett exempel är palmolja som idag är en av världens viktigaste vegetabiliska oljor. Palmoljan och palmkärnoljan används dels direkt i vissa produkter, men framför allt används de som utgångsmaterial för råvaruindustrin. Andra grödor kan vara kaffe, kakao och trä.

Vår insats

Sverige har en lång tradition av branschöverskridande samverkan med ett framgångsrikt samarbete inom soja- och oljepalmsfrågan. Axfoundation har varit delaktig genom att bland annat koordinera Sojadialogen under några år samt tagit initiativ till Swedish Initiative for Sustainable Palmoil in Cosmetics and Detegents (SISPO).

 

 

Vår lösning

Då det finns fortsatta utmaningar såsom bland annat klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och ökad fattigdom kopplat till olika grödor har Axfoundation tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel under 2021 drivit ett utvecklingsarbete tillsammans med en bred referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer. Arbetet resulterade i att med start 2022 bilda en svensk plattform för riskgrödor.

Plattformen kommer att koordineras av ETI Sverige och vara ett forum för kunskapsutbyte samt ge struktur och verktyg för att proaktivt arbeta med utmaningar kopplade till värdekedjan för riskgrödor.

Partners

Axfoundation tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel bedrev 2021 ett gemensamt utvecklingsarbete som resulterade i initiativet att bilda en svensk plattform för riskgrödor. ETI Sverige kommer ansvara för att förvalta och utveckla plattformen, engagera befintliga medlemmar och säkerställa att plattformen får fler medlemmar för än större genomslag av arbetet.

Vill du veta mer? Är du intresserad av bli medlem i den nya plattformen för riskgrödor? Kontakta Henrik Lindholm eller Maria Smith.

Kontakt

Våra projekt

Aktuellt