CircSolar – en cirkulär lösning för solpaneler

Solenergi är en ren och förnybar energikälla men är själva solpanelerna hållbara? Tyvärr inte helt och hållet. Solpaneler har en livslängd på cirka 30 år – med stor potential för reparation, uppgradering, återbruk och återvinning. Men ännu finns inget cirkulärt system, varken för återanvändning eller för att fullt ut ta till vara allt glas, plast, aluminium, kisel, silver, koppar och bly som uttjänta paneler innehåller. Projektet CircSolar samlar därför aktörer från hela värdekedjan med målet att ta fram ett förslag på ett hållbart och lönsamt system för cirkulär hantering av solpaneler.

Mängden solpanelsavfall är beräknat till 200 miljoner ton globalt år 2050.

Mängden solpanelsavfall är beräknat till 200 miljoner ton globalt år 2050.

Problem

Solenergi växer exponentiellt och beräknas vara det största kraftslaget globalt 2027. I Sverige installerades 55 000 nätanslutna solcellsanläggningar år 2022, och 2023 beräknas siffran fördubblas. Det är förstås en välkommen utveckling för att minska koldioxidutsläppen och motverka klimatförändringarna. Men solpaneler har en livslängd på två till tre decennier och det saknas idag ett cirkulärt system för hantering när de är uttjänta. Samhället kan paradoxalt nog stå inför ett miljöproblem med mängder av solpanelsavfall – beräknat till 200 miljoner ton globalt år 2050 – om inte krafttag tas redan nu. En cirkulär hantering av paneler är avgörande för att solkraft ska vara en långsiktigt hållbar energikälla.

Vår lösning

Målsättningen med projektet CircSolar är att ta fram ett konkret förslag på hur en nationell infrastruktur för cirkulär hantering av solpaneler kan se ut och fungera i praktiken. Lösningsförslaget ska inkludera såväl affärsmodeller som incitament- och ersättningsstrukturer, samt policyer och direktiv som behövs för att stödja en cirkulär utveckling. Projektet samlar aktörer i hela värdekedjan som tillsammans utforskar möjligheterna till ett cirkulärt system för solpaneler som säkerställer att framtida legala krav uppfylls, säkrar tillgång på viktiga återvunna material, minskar användningen av jungfruliga naturresurser, och ökar konkurrenskraften för svensk och europeisk solenergi.

Vi vill ta fram lösningar som kommer hela systemet till godo och sammanför därför forskare med praktiker från samtliga delar av värdekedjan – från producent, installatör och branschorganisation till återvinnare och producentansvarsorganisation.

– Johanna Olofsson Behrman, Projektledare Framtidens material, Axfoundation

Projektets mål

  • Ta fram förslag på hur en nationell infrastruktur för cirkularitet av solpaneler bör se ut och utvecklas.
  • Analysera cirkularitet i nuvarande värdekedja för solpaneler.
  • Utveckla framtidsscenarier för att prognostisera flöden samt utvärdera behov av förändringar i processer och värdekedjornas sammansättning.
  • Ge förslag på affärsmodeller samt incitaments- och ersättningsstrukturer för att möjliggöra en effektiv och hållbar hantering av solpaneler över hela livscykeln.
  • Ta fram förslag på policyer och direktiv som behövs för att utveckla systemet för solpaneler.
Solenergi förväntas utgöra den största energikällan globalt 2027.

Solenergi förväntas utgöra den största energikällan globalt 2027.

Vår insats

Axfoundation är projektledare för CircSolar och samarbetar med nyckelaktörer längs hela värdekedjan. Vår roll är att sammanföra kompetenser och perspektiv för att utveckla hållbara lösningar. Projektet pågår till augusti 2026 och inleddes med Axfoundations Do TankTorsåker gård i november 2023.

Vi har en möjlighet att göra rätt från början och proaktivt utveckla ett system som är redo när de stora volymerna uttjänta solpaneler kommer, men det kräver agerande nu och av hela branschen.

– Martin Seeger, El-kretsen

Visste du att…

Partners

Projektet drivs av Axfoundation, El-kretsen, KTH, Remondis, Stena Recycling och Svea Solar. I referensgruppen ingår AxSol, INGKA Group (IKEA), SolTech Energy, The Sunshine Fund och Svensk Solenergi.

Projektet har en öppen dörr för ytterliga aktörer som vill delta i syfte att skapa förutsättningar för samverkan och systemförändring. Arbetet utförs med stöd från Vinnova.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material

Kontakt