Torsåker gårds innovationsstöd för hållbara lösningar

Torsåker gård är Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Här erbjuder vi även praktiskt innovationsstöd till entreprenörer och forskare som vill vidareutveckla innovativa, transformativa lösningar inom hållbara livsmedelssystem eller närliggande. En förutsättning för stödet är att din innovation har potential att positivt bidra till ett mer hållbart samhälle, lokalt och/eller globalt.