The Climate Education Tool – minskade utsläpp i leverantörsled

Ett företags värdekedja står för 65-95 % av växthusgasutsläppen. Det är framför allt i leverantörsled som de stora utsläppsminskningarna måste ske. Klimatkompetens varierar mellan företag i olika länder och branscher. Små och medelstora företag har i regel utmaningar att mobilisera kunskap och ställa om. Samtidigt ökar lagkraven och omställningen brådskar. I det glappet såg Axfoundation ett behov av kunskapshöjande insatser för företag som behöver komma i gång – eller som vill uppmuntra sina leverantörer att göra det. Resultatet blev Climate Education Tool, ett kostnadsfritt klimatverktyg för företag i flera branscher.