Plastics Progress Tool

Allt fler företag sätter mål och strategier för en mer hållbar plastkonsumtion. Men få har de praktiska verktyg som krävs för att fullt ut kartlägga sin användning. Därför undersöker projektet Plastics Progress Tool möjligheterna att utveckla en metod och ett digitalt verktyg för uppföljning av plastanvändning i svenska företag. Målet är att bidra till ett mer enhetligt sätt att mäta, vilket kan utgöra ett underlag för strategiska prioriteringar och beslut i relation till målsättningar. Men vägen dit är komplex.