Smarta Loopar: Så kan återvinningsgraden av plast öka

I projektet Smarta Loopar utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast och textil för att möjliggöra en hög kvalitet och spårbarhet av materialet. Med utgångpunkt i ett antal fallstudier, däribland Axfoundations initiativ ”Från avfall till mode” identifierades hinder och lösningar utifrån ett beteende- och policyperspektiv. Nu finns projektets resultat, lärdomar och tips till företag att ta del av.