Antibiotika: Miraklet som skapat ett monster

Matnyttiga artiklar i senaste numret av tidsskriften KSLAT. På temat "Miraklet som skapat ett monster" lyfter Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) tillsammans med Axfoundation resistensproblematiken inom antibiotika och belyser antibiotikaanvändning inom växtodling och djurhållning.