Hur ska en cirkulär lösning för solpaneler se ut?

Projektet CircSolar samlar aktörer från hela värdekedjan med målet att ta fram ett förslag på ett hållbart och lönsamt system för cirkulär hantering av solpaneler.