Skördad vass – renar havet och gör nytta på land

Vass är ett hållbart men underutnyttjat material som, när den skördas, kan bidra till ett renare och friskare Östersjöhav. Vanligt förekommande längs Östersjöns kuster har vassen en viktig roll i näringscykeln. Förutom att den skapar livsmiljöer för fiskar, fåglar och insekter samlar vassen upp näringsämnen som övergöder Östersjön. Genom att skörda vass avlägsnas kväve och fosfor från vattnet och kan i stället göra nytta på land, till exempel som näringsrikt material för odling, utfyllnad i djurfoder och som förpackningsmaterial. Axfoundation testar flera olika användningsområden för skördad vass.