The Swedish Wool Initiative – hur ska svensk ull tas tillvara?

Sverige importerar över 1,700 ton ull varje år, samtidigt som mer än hälften av den ull som produceras av svenska lantbrukare slängs. Sedan 2020 driver Axfoundation satsningen The Swedish Wool Initiative som framgångsrikt skapat förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull av hög kvalitet. Tillsammans med partners längs hela värdekedjan bidrar projektet till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo.