Axfoundations resultatrapport 2020

De senaste två åren har Axfoundation krokat arm med runt 225 partners. Tillsammans har vi utforskat nya lösningar på konkreta hållbarhetsutmaningar och våra satsningar har bidragit till en mer hållbar utveckling i samhället. Genom att använda företag som accelerator för att driva verklig förändring, har vi tacklat praktiska frågor som berör sakerna vi köper, maten vi äter, resurserna vi nyttjar och människorna vi möter. I Axfoundations resultatrapport 2020 finns ett axplock av de framgångsrika resultaten – men vi delar också med oss av exempel då saker inte riktigt gick som planerat.