Axfoundations Antibiotikakriterier utses till Årets Insats av Sustainable Brand Index

När Sustainable Brand Index utsåg Årets Insats 2021 tog Axfoundations antibiotikakriterier för minskad antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion hem vinsten. En viktig ingrediens var enligt juryn den breda branschsamverkan som lett fram till den frivilliga listan med kriterier för antibiotika och djurhållning som livsmedelsföretag kan ställa gentemot leverantörer vid inköp av kött, mejeriprodukter och sjömat.