"En lönsam och långsiktigt hållbar livsmedelskedja måste ha koll på sina resursflöden"

Mätning och rapportering av matsvinn måste i första hand ske på frivillig basis för företag i livsmedelskedjan. Det menar författarna bakom den färska branschrapporten på temat livsmedel från IVA-projektet "Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi" som Axfoundation medverkat till.