Blod och rova – från matsvinn till nya livsmedel

En stor del av den mat som produceras idag bedöms gå förlorad redan i steget mellan produktion och handeln. Mängder av råvaror sorteras bort som avfall, används till djurfoder eller blir till biogas, på grund av att de exempelvis ser annorlunda ut eller att efterfrågan saknas. För att ta vara på dessa outnyttjade resurser, driver IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Axfoundation och en bredd av aktörer, ett projekt som ska ta fram goda, säkra och nyttiga livsmedel av dessa råvaror. Målsättningen är att bidra till ökad resurseffektivitet och lönsamhet inom den svenska livsmedelssektorn.

Tjocka, krokiga eller på annat sätt deformerade morötter är bara ett exempel på en resurs som går förlorad i steget mellan produktion och handel.

Tjocka, krokiga eller på annat sätt deformerade morötter är bara ett exempel på en resurs som går förlorad i steget mellan produktion och handel.

Problem

Skal, blast, missformade grönsaker och styckningsdetaljer – detta är bara några exempel av de outnyttjade resurser inom svensk primärproduktion och livsmedelsindustri som idag blir till foder, avfall eller biogas. Nästan hälften av slaktbiprodukterna från nöt och gris används idag till biogas eller foder – trots att de skulle kunna bli livsmedel. Dessutom sorteras betydande volymer grönsaker bort innan de ens når butiken – för att de är för stora, för små eller bedöms svåra att sälja av andra skäl. Orsaken till detta resursslöseri är ofta att lönsamheten är låg för dessa typer av råvaror. Det kan bero på bristande infrastruktur och logistik, höga krav från köpare och skepsis från konsumenter. För att nå det svenska etappmålet ”En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 2025” krävs att alla aktörer i den svenska livsmedelskedjan går från kartläggning till handling.

Vår lösning

I projektet Blod och Rova arbetar Axfoundation tillsammans med partners för att kartlägga och bedöma potentialen för råvaror som tidigare blivit matavfall, biogas eller foder. Projektet, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, utreder risk, lönsamhet och miljökonsekvenser för olika outnyttjade resurser inom produktion av grönsaker och kött. På Torsåker gård, Axfoundations centrum för framtidens hållbara livsmedelssystem, utvecklas nya livsmedel av de råvaror eller resurser som bedöms säkra och miljömässigt hållbara. Ambitionen är att bidra till goda, säkra och nyttiga livsmedel för servering i offentlig sektor, till exempel i skolor eller seniorboenden.

Nästan en tredjedel av all mat som produceras globalt slängs eller går förlorad idag i livsmedelskedjan. Det är ett enormt resursslöseri som också orsakar stor miljöpåverkan och klimatutsläpp.

– Elvira Molin, IVL Svenska Miljöinstitutet

Veronica Öhrnvik leder Axfoundations insats i projektet Blod & Rova.

Veronica Öhrnvik leder Axfoundations insats i projektet Blod & Rova.

Vår insats

På Torsåker gård fokuserar Axfoundations innovations- och utvecklingsteam på att ta fram nya smakrika produkter av de resurser som idag blir avfall, biogas eller foder. Under produktutvecklingen läggs stor vikt vid produkternas smak och acceptans från konsumenter. Även produkternas näringsriktighet och miljömässig påverkan tas i beaktande. Arbetet sker i nära samarbete med sensorikexperter på Ipsos för att få fram produkter som passar både yngre och äldre.

Tack vare våra testkök och vårt starka innovations- och utvecklingsteam på Torsåker gård har vi bra förutsättningar att ta fram produkter som kan användas av exempelvis skolkök eller seniorboenden.

– Veronica Öhrvik, projektledare inom Framtidens mat på Axfoundation.

5 saker du inte visste om mat som inte blir mat

  • Varje år uppkommer 38 kg matavfall per person innan maten ens hamnat på butikshyllan. 
  • Nära hälften av de slaktbiprodukter av nöt och gris som skulle kunna bli mat blir istället biogas eller foder. Blod är gott i pannkakor! 
  • Var sjätte morot sorteras bort efter skörd för att de har ”fel” storlek eller för att de är avbrutna.
  • När man pressar frukt och bär blir runt 25 % pressrester, där en stor del av nyttigheterna finns – fibrer, mineraler och antioxidanter. Pressrester från äpple är perfekt i bröd! 
  • Det lönar sig inte att ta hand om hela råvaran idag för att regler och handelsnormer tolkas onödigt strikt och konsumenter ställer orimliga krav. 

Partners

Projektet drivs av IVL – Svenska Miljöinstitutet och genomförs i samarbete med Axfoundation, föreningen Matsvinnet, Ipsos och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)/Institutionen för energi och teknik.

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat

Kontakt