The Fiber Traceability Initiative – banar väg för full spårbarhet inom mode

Tänk om ull kunde spåras längs hela den internationella ullvärdekedjan - från gård till slutligt klädesplagg? Och tänk om produktinformationen var tillgänglig via en enkel QR-kod placerad i plagget? I projektet The Fiber Traceability Initiative utvecklas ett proof-of-concept för att testa hur spårbarhet inom modebranschen kan fungera i praktiken. Det branschöverskridande samarbetet använder konkurrensneutrala globala standarder för produktidentifiering, med målet att öka tilltron till ullbranschen, bidra till minskad miljöpåverkan och rättvis ersättning till fårägare samt etablera standarder för ull. Förhoppningen är att en gemensam måttstock inom ullindustrin kan skynda på övergången till en cirkulär ekonomi och en hållbar modeindustri.

Ett av projektets mål är att etablera verifierade hållbarhets- och kvalitetsstandarder för ull för att stärka industrins trovärdighet. Foto: Martin Schmidli, Unsplash

Ett av projektets mål är att etablera verifierade hållbarhets- och kvalitetsstandarder för ull för att stärka industrins trovärdighet. Foto: Martin Schmidli, Unsplash

Problem

Modeindustrin producerar 100 miljarder nya plagg varje år – hälften slängs inom 12 månader. Trots potentialen hos biobaserade material består de flesta kläder av jungfruliga, fossilbaserade syntetiska fibrer med stor miljöpåverkan. Dessutom kämpar branschen med att etablera grundläggande nivåer av transparens genom hela sin värdekedja. Till exempel är spårbarhet inom dagens ullindustri begränsad till ursprungsland, och det finns ingen garanti eller certifiering som säkerställer att ullen har producerats hållbart och enligt högt ställda djurskyddskrav. Nu införs flera EU lagar och regler för att skydda miljön och konsumenterna. Dessa har potential att driva mode- och textilbranschen mot en ansvarsfull produktion och konsumtion, men många företag har svårt att hitta praktiska sätt att implementera lagstiftningen.

Vår lösning

Ambitionen med projektet The Fiber Traceability Initiative är att etablera full spårbarhet och transparens i ullvärdekedjan. Detta för att ge alla intressenter – från fårägare till konsumenter – information som möjliggör hållbara val. I praktiken innebär det att spåra ullprodukter från gård till galge, och därefter via återförsäljning, reparation och återanvändning. Projektet utvecklar och implementerar ett proof-of-concept för en QR-kodsbaserad spårbarhetlösning där en QR-kod placeras i plaggen. På så sätt kan såväl inköpare som konsumenter få en heltäckande bild av produktens resa.

Projektet utforskar också sätt att förändra dagens affärsmodeller. Istället för att endast fokusera på vissa delar av kedjan identifierar projektet aktivt producentgrupper och arbetar strukturerat med hela leverantörskedjan från början till slut. Förhoppningen är att det kan resultera i en ny typ av affärsmodell som främjar hållbarhet och transparens i alla led.

Den tekniska lösningen använder GS1-standarder för att skapa ett enhetligt, konkurrensneutralt och globalt ramverk för produktidentifiering och märkning, vilket säkerställer interoperationalitet mellan system. Projektet använder VirtualRouteZ digitala plattform för att underlätta insamling och delning längs hela värdekedjan.

Projektet utformas på ett sätt som möjliggör skalbarhet och förhoppningen är att inspirera till ökad transparens inom mode på en global nivå. Projektet syftar också till att underlätta för företag att implementera digitala produktpass, ett kommande EU-krav som berör nästan alla produkter på den europeiska marknaden. The Fiber Traceability Initiative förväntas bidra till att minska ullplaggens miljöpåverkan, stärka förutsättningarna för en rättvis ersättning till fårägare, samt minska mängden spill och materialavfall.

Projektet ämnar att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och inspirera till transparens inom modeindustrin.

Projektet ämnar att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och inspirera till transparens inom modeindustrin.

Projektets mål och resultat

 • Full spårbarhet och transparens genom hela ullvärdekedjan.
  • I projektet ingår ullplagg i Filippa K:s höst- och vinterkollektion för 2024 som förhandsvisades under Paris Fashion Week och Copenhagen Fashion Week i januari 2024.
 • Etablera verifierade hållbarhets- och kvalitetsstandarder för ull för att stärka industrins trovärdighet.
  • GS1 standards implementeras på tvätterier, spinnerier och tillverkande leverantörer.
 • Ge alla intressenter, från fårägare till konsumenter, den information som behövs för att göra hållbara val.
 • Underlätta för företag att implementera digitala produktpass.
 • Skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och inspirera till transparens inom modeindustrin.
Lösningen: Innovativ spårbarhet - från gård till galge och vidare.

Lösningen: Innovativ spårbarhet – från gård till galge och vidare.

Vår insats

Satsningen är ett samarbete mellan aktörer från hela värdekedjan och leds av Axfoundation. Partners som redan anslutit sig är GS1 Sweden, Filippa K, ett välkänt internationellt modevarumärke (ej officiellt), samt VirtualRouteZ. Projektet stöds också av Textile Exchange och andra nyckelorganisationer i branschen. Som en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet är Axfoundations roll att samordna modevarumärken och andra aktörer som normalt konkurrerar med varandra.

Breda samarbeten är avgörande för att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi. Branschgemensamma satsningar är en nyckel till att skapa pålitliga och effektiva lösningar som inspirerar till ökad transparens och spårbarhet inom mode.

– Stina Behrens, Projektledare Axfoundation

EU-förordningar mot en hållbar textilindustri

EU har antagit flera förordningar och direktiv för att säkerställa produktsäkerhet och spårbarhet inom flera branscher, inklusive textilsektorn. Syftet är att skydda miljön och konsumenterna, samt främja ansvarsfull produktion och konsumtion. Genom att implementera ett spårbarhetssystem kan företag visa att de uppfyller standarder och regler. Ambitionen är att The Fiber Traceability Initiatives praktiska lösning ska underlätta för företag att efterleva regleringar så som:

 • Textilstrategin: EU-parlamentet antog den nya Textilstrategin den 1 juni 2023. Strategin skärper kraven på textilindustrin för att uppnå social och miljömässig hållbarhet. Strategin kräver bland annat att producenter ansvarar för att säkerställa att textilier kan repareras, återanvändas eller återvinnas.
 • Ekodesigndirektivet: Lagstiftningen kommer att kräva ett digitalt produktpass (DPP) för nästan alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Målet är att främja hållbar produktion och konsumtion, skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi samt underlätta spårbarhet och transparens.

Partners

Axfoundation, Filippa K, GS1 Sweden, VirtualRouteZ.

The Fiber Traceability Initiative välkomnar fler modevarumärken att ansluta sig som partners under resan. För mer information, kontakta projektledare Stina Behrens.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material

Kontakt