Praktiska lösningar som fått växtkraft

Axfoundation innoverar och accelererar praktiska lösningar för en hållbar värld, och använder företagande som accelerator för att driva verklig förändring. Ofta gör vi detta genom pilotprojekt i ett eller ett par bolag, och därefter kan vi bredda angreppssättet genom att inkludera relevanta samarbetsparters och ge de småskaliga lösningarna växtkraft. En del praktiska lösningar lämnar vi över till andra att driva vidare fullt ut. Vissa exporterar vi internationellt. Och ibland knoppas initiativet av till ett nytt eller befintligt bolag. Vår arbetsmodell gör det möjligt för oss att ge till en början småskaliga initiativ stor spridning bidra till en transformativ förändring. Här är några goda exempel på just sådana avknoppningar.

Axfoundation utvecklar lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Axfoundation utvecklar lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

”Vi kombinerar vår oberoende position med höga ambitioner, flexibilitet, praktiskt fokus och starka partnerskap. Det ger oss kraft att testa nya idéer, möjlighet att påverka och bidra till transformativ förändring. Vi ser oss själva som ett labb för nya idéer, en do-tank snarare än en think-tank.” – Alexandra Mörner, Styrelseordförande

Ett urval av framgångsrika avknoppningar

Alla Axfoundations tidigare projekt

Vår arbetsmodell

Axfoundations ambition är att bidra till transformativ och positiv utveckling i samhället genom att i smarta samarbeten med andra utforska nya lösningar på praktiska hållbarhetsutmaningar. Vi arbetar konkret för att bidra till en långvarig förändring. Så här får vi saker att hända.

Kontakt