The Swedish Wool Initiative – så tar vi vara på svensk ull i industriell skala

Sverige importerar över 1,700 ton ull varje år, samtidigt som mer än hälften av den svenska ullen slängs. Ett enormt resursslöseri av en råvara som kan förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material. The Swedish Wool Initiative har sedan starten 2020 framgångsrikt skapat förutsättningar för företag att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull av hög kvalitet. Arbetet skalas upp i en andra fas – en kraftsamling för att öka resurseffektiviteten i den svenska ullens värdekedja och möjliggöra cirkulära produkter inom bygg, möbler, mode, outdoor och heminredning. Tillsammans bidrar partners längs hela värdekedjan till visionen att ingen svensk ull går till spillo.

Problem

Den globala efterfrågan på textil beräknas öka med 150 procent fram till 2050. Utvecklingen drivs på av affärsmodeller baserade på överproduktion, överkonsumtion och låga produktionskostnader. En ökad efterfrågan leder till enorma miljöutmaningar eftersom de flesta textilfibrer idag består av jungfruliga, fossilbaserade syntetfibrer och konventionellt odlad bomull som ofta är vattenkrävande och odlas med stora mängder kemiska insatsmedel. Svenska varumärken letar därför efter regionalt producerade, biobaserade och återvinningsbara material med cirkulär potential.

Svensk ull är ett av dessa lovande material, men idag kasseras majoriteten av ullen från svenska gårdar. Det saknas bland annat fullt fungerande infrastruktur för att skala upp insamling och en standardiserad kvalitetssäkring och klassificering av ull. Det leder i sin tur till att svenska varumärken i stället importerar ull från olika delar av världen – ull som ofta har ett högre klimatavtryck och som producerats med sämre djurvälfärd än den svenska.

Med rätt marknadsförutsättningar, effektiva insamlingsstationer och innovativ cirkulär produktutveckling finns potential att ta tillvara restflöden från fårägarna så att ullen blir en värdefull råvara inom allt från mode till möbelindustrin.

– Johan Sidenmark, Projektledare Framtidens material, Axfoundation

Svensk ull är närproducerad, biobaserad, återvinningsbar och framställd i ett land med höga krav på djurvälfärd. Foto: Henrik Hansson

Svensk ull är närproducerad, biobaserad, återvinningsbar och framställd i ett land med höga krav på djurvälfärd. Foto: Henrik Hansson

Vår lösning

Uppskalningen av The Swedish Wool Initiative spinner vidare på de tidigare lärdomarna från det första steget i The Swedish Wool Initiative. Siktet är inställt på att möjliggöra för svensk industri och leverantörer inom bygg, möbler, mode, outdoor och heminredning att enkelt få tillgång till kvalitativ och konkurrenskraftig svensk ullråvara. Initiativets ambition är också att skapa förutsättningar för fårägare och fårklippare att få ett rimligt pris för sin svenska ull för att stimulera insamling av ull.

Projektmål och leveranser

Syftet med uppskalningen av The Swedish Wool Initiative är att öka resurseffektiviteten i den svenska ullens värdekedja, där all svensk ull kommer till användning till sitt högsta värde.

I praktiken fokuserar projektet på:

 • Svensk Ullstandard: Implementera nya verktyg och processer i förädlingen, bland annat Svensk Ullstandard med det nya nationella klassificeringssystemet för svensk ull
 • Insamlingsplats: Utveckla infrastruktur och logistiklösningar för en regional insamlingsplats i Dalarna som kan användas som modell för andra platser
 • Produktutveckling: Utveckla innovativa produkter baserade på cirkulär design med svensk ull som råvara, inom branscherna bygg, möbler, mode, outdoor och heminredning
 • Cirkulära affärsmodeller: Utveckla cirkulära affärsmodeller och en värdekedja för svensk ull som skapar värde för alla aktörer
 • Hållbarhetsanalys: Genomföra en hållbarhetsanalys för svensk ull, baserad på data som behövs för att göra en miljödeklaration för produkten
Aktörer från hela värdekedjan samverkar för att ta svensk ullnäring till industriell skala.

Aktörer från hela värdekedjan samverkar för att ta svensk ullnäring till industriell skala.

Vår insats

Uppskalningen av Swedish Wool Initiative koordineras av Axfoundation tillsammans med Dalarna Science Park. Det är ett sektoröverskridande samarbete där aktörer från hela värdekedjan samverkar för att skala upp användningen av svensk ull samt bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri.

Initiativet samlar företag som normalt sett är konkurrenter, men som nu arbetar med en gemensam hållbarhetsutmaning. Tillsammans med projektets akademiska partners och expertgrupp kommer lösningar som bygger på både forskning och praktisk erfarenhet från projektet The Swedish Wool Initiative att skalas upp och spridas i en verklig miljö, såväl regionalt i Dalarna som nationellt i Sverige tillsammans med Arena Svensk Ull.

Resultat

The Swedish Wool Initiatives första fas (2020-2024) har bidragit till bland annat:

 1. En klimatneutral och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning genom utvecklingen av cirkulära produkter baserade på restflödet av svensk ull.
 2. En resurseffektiv och resilient värdekedja för svensk ull.
 3. Ökad konkurrenskraft för råmaterialet, och produkter av svensk ull.
 4. En socialt hållbar textilindustri i transformation till en cirkulär ekonomi, genom ökad kunskap om cirkulär design och produktutveckling.

Ta del av fler resultat i projektets slutrapport →

Ett axplock av resultat under vägen:

 • Flera innovativa produkter har utvecklats baserade på cirkulära designprinciper – allt från stickade tröjor till vävda ullkostymer, yllefiltar och ryggsäckar med stoppning av svensk ull som tidigare slängts. Dessutom har ett garn utvecklats baserat på svensk ull som normalt inte skulle accepteras i spinningsprocessen på grund av en hög mängd organiskt material. Under projektperioden har projektets partners ökat sin användning av svensk ull i produktionen med över tretton gånger, från 4,5 ton till över 60 ton (2019-2021).
 • Ullmäklarens roll har stärkts för att möjliggöra centraliserad insamling och kvalitetssäkring, och för att överbrygga klyftan mellan ullproducenter och industrin.
 • Svensk Ullstandard har lanserats med det  första nationella klassificeringssystemet för ull. Det gör det enkelt att handla med svensk ullråvara av hög och jämn kvalitet, vilket öppnar upp helt nya marknadsmöjligheter.
 • En cirkulär designguide för svensk ullhar tagits fram av Science Park Borås. Det är ett praktiskt verktyg som hjälper företag att använda svensk ull på ett hållbart och cirkulärt sätt.
 • En hållbarhetsanalys av svensk ull har gjorts av IVL för att identifiera råvarans fördelar och stärka dess konkurrenskraft. Resultaten i studien tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.

Visste du att…

 • Cirka 1 000 ton svensk ull produceras årligen, men mer än hälften bränns eller slängs som en biprodukt från fårnäringen. Samtidigt importerade Sverige ca 1 745 ton förädlad ull i form av råull, kardad ull och garn (2020).
 • Svensk ull är en biobaserad och återvinningsbar resurs.
 • Ull är naturligt antibakteriellt, smutsavvisande och flamhärdigt. De unika egenskaperna gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, vilket ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Det är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden.

Källa: Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

Partners

The Swedish Wool Initiative (2020-2023) leddes av Axfoundation och var ett samarbete mellan ett 20-tal organisationer; Filippa K, Fjällräven, Tiger of Sweden, Klippan Yllefabrik, Smart Textiles/Science Park Borås, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Circularista, LE Ullkonsult, Norrby gård, Görvälnlammet, Västkustens Ullinsamling/CC Wool, Ullcentrum, Ullkontoret, Svenska Fårklipparförbundet, LRF och TrusTrace. I expertgruppen för projektet ingick Animalia, Norilia, Hushållningssällskapet Halland och Svenska Fåravelsförbundet. Projektet genomfördes med stöd från Vinnovas område Hållbar industri.

Uppskalningen av the Swedish Wool Initiative (2024-2025) leds av Axfoundation och Dalarna Science Park och involverar partners längs hela värdekedjan: Arena Svensk Ull, CTH Ericson of Sweden, Filippa K, Houdini Sportswear, Högskolan Dalarna, Insjöns väveri, Röyk, Science Park Borås, Sätergläntan, Tiger of Sweden, VERK, Väveriet i Bollnäs, Woolie Design, Wool Rebel, Wålstedts ullspinneri, Åddebo Ull. Projektet finansieras delvis av Vinnova och Region Dalarna.

Kontakt

Aktuellt om The Swedish Wool Initiative

Våra projekt inom Framtidens material