Kunskapslyft på fabriker

Den största delen av världens produktion av livsmedel och varor finns i Kina och övriga Asien. Här köper många svenska och internationella företag en stor del av sina varor och produkter. Efter decennier av leverantörsansvarsarbete visar erfarenhet och forskning att kod och kontroll måste kompletteras med kapacitetshöjande insatser som bidrar till ökad kunskap och egenmakt bland de anställda. Därför uppmuntrar Axfoundation Axel Johnson-bolagen att använda utbildningsverktyget Quizrr.

Långa arbetsdagar är ett vanligt problem på fabriker i Asien.

Långa arbetsdagar är ett vanligt problem på fabriker i Asien.

Problem

Det råder brist på arbetskraft i flera stora produktionsländer i Asien, som Kina och Thailand. Å ena sidan stärker det anställdas möjligheter att ställa krav, å andra sidan ökar risken för oetisk rekrytering av migrantarbetare, korttidsanställningar, barnarbete och otillåtet nyttjande av underleverantörer. Andra vanliga problem är låga löner, olaglig övertid samt dålig hälsa och säkerhet. En stor utmaning är att anställda sällan kan organisera sig fackligt, föra dialog med arbetsgivaren eller framföra klagomål och synpunkter. Kännedom och kanaler saknas. Om medvetenhet och kunskap kring rättigheter och skyldigheter höjs, ökar chansen till förbättrade arbetsvillkor.

Lösning

Det digitala utbildningsverktyget Quizrr höjer kunskapen hos anställda och chefer i arbetsrätt, regler och lagar, skyldigheter, lönesättning, social dialog och arbetsrepresentation. Quizrr används på fabriker i Kina, Thailand och Bangladesh och finns i olika avancerade versioner. Förändringsteorin är att ökad kunskap mobiliserar de anställda att utöva sina rättigheter. Efter några års samarbete kan vi se att träningen kan leda till verkliga och konkreta förbättringar för de anställda. Demokratiskt valda arbetarrepresentanter som ser till att anställda får inflytande på sin arbetsplats är exempel på resultat som Quizrr-träningen har bidragit till.

Quizrr används på fabriker i Kina, Thailand och Bangladesh.

Quizrr används på fabriker i Kina, Thailand och Bangladesh.

”Idag använder flera företag inom Axel Johnson-koncernen Quizrr, en digital träning, på sina leverantörsfabriker i Kina, Bangladesh och Thailand.”

Quizrr är en digital träning som bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier.

Quizrr är en digital träning som bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier.

Quizrr är en digital träning som bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier. Efter varje film följer ett antal frågor, en quiz, som användaren får svara på individuellt eller i grupp. Resultatet samlas i en databank och visas som statistik tillgänglig för leverantören och det köpande företaget. Träningen riktar sig både till arbetstagare, mellanchefer och ledningsnivå och finns i form av olika moduler; en basmodul, en modul om lönesättning och en modul om social dialog och arbetarrepresentation.

Vår insats

2015 började Axfoundation subventionera användarlicenser av Quizrr till Axfood, Filippa K, Kicks, Martin & Servera och Åhléns. Idag finansierar bolagen och leverantörerna träningen själva och Axfoundation fokuserar på resultatmätning. 2018 anlitade Axfoundation Raoul Wallenberg Institute som gjorde en utvärdering av Quizrr på sju leverantörsfabriker. 2019-2020 utvecklar Axfoundation egna metoder att mäta resultat och effekter av Quizrr på fabrikerna i Kina.

Resultat

Idag använder fem bolag inom Axel Johnson Quizrr. Satsningen har pågått sedan 2014 och några av de förbättringar som bekräftats på fabriker i Kina är fler registreringar i sociala försäkringssystem, ökad kunskap om mammaledighet, ökad förmåga att säga nej till övertidsarbete, ökad användning av skyddsutrustning, bättre attityd hos mellanchefer, samt bildande av arbetskommittéer genom demokratiskt valda arbetsrepresentanter.

0

leverantörsfabriker till Axel Johnson-bolagen använder Quizrr

0

anställda och chefer har tränats

0

träningssessioner utförda på dessa fabriker

Partners

Axfoundation tillsammans med en rad partners och flera bolag inom Axel Johnson-koncernen.
AxfoodKicks,  Martin & Servera, Filippa K, Raoul Wallenberg Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Quizrr

Aktuellt

Projekt inom hållbar produktion och konsumtion

Kontakt