Mod att misslyckas

Axfoundations mission är att innovera och accelerera lösningar för en hållbar värld. Eftersom innovation utgör ryggraden i vårt arbete, är det naturligt för oss att testa oss fram – och med en entreprenöriell inställning är det oundvikligt att misslyckas ibland. Vi tror på att dela med oss inte bara av våra framgångar utan även av våra misstag. Djupdyk i några av våra projekt där saker och ting inte riktigt gick som planerat, och ta del av de lärdomar vi fick med oss under vägen.

Axfoundation utvecklar lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Axfoundation utvecklar lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

För att lyckas hålla en hög innovationstakt behövs en organisationskultur med utrymme för misslyckanden. Att våga experimentera och utforska nya idéer utan rädsla för konsekvenser eller syndabocksletande ger ovärderliga lärandemöjligheter. Dessutom skapar det förutsättningar för nyfikenhet, att tänka utanför boxen och att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Vi är måna om att dela med oss av våra lyckade projekt, men också de som inte riktigt blev som vi tänkt. – Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation

Projekt som inte gick som vi tänkt oss

Alla Axfoundations projekt

Progress Report 2023

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från vårt arbete – men vi delar även här med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat.

Kontakt