Nordiska företag skickar protest till Thailand

2018.04.11

180 nordiska företag protesterar i ett gemensamt brev mot förtalsdomen mot Andy Hall, som föll den 26 mars. Protesten har skickats till Utrikesdepartementet i Thailand, Handelskammaren i Thailand, EU-delegationen i Thailand, ett antal branschorganisationer i Thailand och företaget som stämt Andy Hall, Natural Fruit Co. Ltd.

Domen är djupt oroväckande eftersom den, bland ett antal andra liknande pågående rättsprocesser, indikerar stora svårigheter att rapportera om missförhållanden inom matindustrin i Thailand för både utomstående rapportörer och anställda i allmänhet, migrantarbetare i synnerhet.

Nordiska företag värnar om möjligheten till social dialog på arbetsplatsen och tydliga klagomålsmekanismer. Därför är domen oroväckande och väcker frågor kring hur ansvarsfullt leverantörsarbete ska kunna bedrivas med producenter i Thailand, som är beroende av 3 miljoner migranter från Myanmar, Kambodja och Laos.

Läs brevet nedan:

Nordic comment on the Thai Court decision

Läs om domen här

amforis kommentar

Ethical Trading Initiatives kommentar

Swedwatchs kommentar

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion