Nordiska företag stödjer migrantarbetare

2018.08.22

Axfoundation har jämte ett antal nordiska livsmedelsföretag engagerat sig i 14 burmesiska migrantarbetares öden i Thailand genom att utöva påtryckningar i leverantörsleden och slutligen bidra finansiellt till juridisk hjälp i ett förtalsmål.

Både den friande domen och de nordiska företagens val att stödja arbetarna är milstolpar inom ramen för företag och mänskliga rättigheter. De nordiska företagen som bidragit har valt att vara anonyma.

Den 11 juli friades de 14 migrantarbetarna från Myanmar i Don Muang-domstolen i Bangkok i ett förtalsmål som väckts av kycklingproducenten Thammakaset Farm 2. Migrantarbetarna riskerade upp till ett års fängelse och böter.

De nordiska livsmedelsföretagen bidrog med ekonomiskt stöd för advokatkostnader och eventuella böter. I egenskap av oberoende aktör förmedlade Axfoundation pengarna. Tack vare det finansiella stödet och den friande domen är nu migrantarbetarna skuldfria, dock har de ännu inte erhållit kompensation för lidande och förlorad inkomst.

Det var i juli 2016 som de 14 migrantarbetarna lämnade in en anmälan om allvarliga missförhållanden mot sin arbetsgivare, kycklingfarmen Thammakaset Farm 2, till Thailands kommission för mänskliga rättigheter. Kycklingfarmens ägare svarade med att stämma migrantarbetarna för förtal och två av dem åtalades även för stöld av tidkort, som togs som bevis på extremt och olagligt övertidsarbete. Målet har engagerat EU, europeiska livsmedelsindustrin och internationella människorättsorganisationer.

Handeln med kycklingfarmen avbröts omedelbart när fallet blev känt. De nordiska företagen har inget juridiskt eller övrigt ansvar för förhållandena på farmen som är en underleverantör långt ner i leden. Det faktum att livsmedelsföretagen ändå valt att följa upp fallet och stödja arbetarna gör dem till pionjärer bland europeiska livsmedelsföretag, utifrån den tredje pelaren i FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter som handlar om ’gottgörelse’ (remedy). Kompensation och gottgörelse är en komplex och relativt oprövad fråga bland internationella företag med internationella leverantörsled.

Med anledning av Thammakaset-fallet utvecklar nu Axfoundation, Axfood och Martin & Servera riktlinjer för gottgörelse i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Flera internationella människorättsexperter har deltagit i det arbetet.

Kycklingfarmen Thammakaset Farm 2 har överklagat den friande domen mot de 14 migranterna samt den friande domen gällande stöld av tidkort.

Läs om fallet i The Guardian här.

 

 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion