Nordiska Initiativet i framgångsrik pilot: 2300 migrantarbetare och chefer i Thailand utbildade i ansvar och rättigheter

2019.09.17

2 300 migrantarbetare och chefer på leverantörsfabriker i Thailand har utbildats via Quizrr.

2 300 migrantarbetare och chefer på leverantörsfabriker i Thailand har utbildats via Quizrr.

Utbildning av nästan 2 300 migrantarbetare och chefer på leverantörsfabriker i Thailand har lett till ökad kunskap inom ansvar och rättigheter. Dessutom är deltagarna positiva till att använda Quizrr som utbildningsverktyg. Det visar en färsk rapport som sammanfattar den pilot som Nordiska Initiativet genomfört under 2019 i Thailand. Piloten har utvecklat och testat en digital utbildning i ansvar och rättigheter. Utbildningen lägger fokus på etisk rekrytering hos livsmedelsleverantörer i Thailand, en bransch som har kritiserats hårt för människosmuggling och utnyttjande av migrantarbetare. Resultatet lovar gott inför fortsatt utveckling och uppskalning av utbildningen till fler fabriker.

– Tillsammans med Quizrr har det Nordiska Initiativet tagit de första stegen för att öka kunskapen och utbilda alla nivåer på thailändska leverantörsfabriker. Resultaten är lovande och nu hoppas vi att fler livsmedelsföretag som köper produkter från Thailand vill ansluta sig för att förbättra rekryteringsprocesserna och arbetsvillkoren, säger Viveka Risberg, programchef för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation.

2 300 migrantarbetare och chefer utbildade

Piloten har pågått under 2019 i Thailand och involverat 10 fabriker som förser 9 nordiska varumärken med produkter. Det digitala verktyget Quizrr har används för att totalt träna 2 288 anställda, inklusive fabriksarbetare från Thailand, Myanmar och Kambodja, samt mellanchefer och övre fabriksledning på leverantörsfabriker. Målet med piloten var att utveckla ett digitalt träningsverktyg som kan användas för att förbättra arbetsvillkor och rekryteringsprocessen i Thailand, med bestående resultat för såväl thailändska arbetare som migrantarbetare.

”Jag har märkt att våra medarbetare börjat diskutera mer kring vad de lärt sig, till exempel kring vilka rättigheter migrantarbetare faktiskt har, säger en chef på en av fabrikerna som deltagit i piloten. Utbildningen har breddat vår kunskap gällande arbetslagstiftning. Migrantarbetare diskrimineras ofta.” – Viveka Risberg, programchef för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation.

I Thailand arbetar över 3 miljoner migrantarbetare från Myanmar, Kambodja och Laos. Livsmedelsindustrin är en viktig sektor och Thailand är en stor exportör av fisk, kyckling, färdigmat, konserver och torkad frukt till Europa. Men på grund av korruption och svaga regelsystem utsätts migrantarbetare ofta för diskriminering, luras och sätts i skuld till illegala rekryteringsagenter eller oärliga arbetsgivare.

Positiv respons och ny kunskap

Utvärderingen av det Nordiska Initiativets pilot i Thailand visar att fabrikerna upplever utbildningen via Quizrr som positiv, och att såväl medarbetare som chefer fått ny kunskap. Dessutom menar de som är ansvariga för utbildning på fabrikerna att det digitala verktyget är lätt att använda, flexibelt och leder till lägre utbildningskostnader.

”Det är givande att se hur fabriksarbetare, såväl migranter som thailändare, uppskattar utbildningen, både filmerna och quiz-frågorna. Det är också givande att chefer rapporterar om förbättrade relationer och attityder mellan medarbetarna och chefer” –  Sofie Nordström från Quizrr som just nu befinner sig i Bangkok med leverantörsfabriker och livsmedelsföretag för att dela erfarenheter och diskutera vägen framåt.

Resultaten från piloten visar det är enkelt och engagerande att lära sig genom Quizrr eftersom filmerna och det spel-liknande angreppssättet möjliggör för deltagarna att använda sitt eget språk och genomföra utbildningen i sin egen takt. En grupp arbetare från Myanmar bekräftar resultaten:

– Vi tycker om utbildningen eftersom den är på burmesiska. Det var lätt att förstå lektionerna och vi kan läsa det som står på skärmen. De som inte kan läsa kan lyssna istället genom en inläst röst. Vi kände att vi kunde relatera till karaktärerna i filmen eftersom det kändes som våra egna liv.

Samtliga av intervjuade i piloten uttryckte att utbildningen i ansvar och rättigheter är viktigt för dem själva och för fabriken som helhet.

Ladda ner rapporten
Läs mer om det nordiska initiativet

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion