De tio största människorättsriskerna 2016

2016.04.27

Modernt slaveri, migration och brist på spårbarhet. Det är några av de största människorättsriskerna 2016 enligt Maplecroft som har rankat de tio hetaste frågorna. På första plats kommer inte oväntat bemanning, som till följd av migrantarbetarströmmarna i Sydostasien har gynnat en oetisk rekryteringsbranch. Dagligen blir människor från landsbygden lockade till storstäder eller utomlands och inte sällan blir de fråntagna sina pass och är satta i skuld till bemanningsföretagen. Så ser det moderna slaveriet ut och det finns överallt, även i Sverige. Axfoundation arbetar med frågan på olika sätt, bland annat genom företag med leverantörsled i Thailand och Kina.

Spårbarhet rankas som nr 2 och har varit en het fråga länge. Många och trassliga underleverantörsled gör att detta är en huvudvärk för många företag med global produktion. Oftast finns den största människorättsrisken längst ner i kedjan, t ex i gruvan. Det finns flera innovationer och nya metoder för bättre spårbarhet och Axfoundation följer utvecklingen.

Kod och kontroll (audits) har sedan 20 år varit köpande företags metod att säkra arbetsvillkoren hos leverantörerna. Men hjälper audits? Det råder delade meningar men de flesta är överens om att leverantörerna själva måste ha större ägande i frågorna och bygga egen kapacitet för hållbar produktion. Axfoundation stöttar träningsverktyget Quizrr som används på fabriker i Kina för ökad kunskap om rättigheter och skyldigheter. Vissa leverantörer delar på kostnaderna, det är ett stort steg framåt och i linje med denna tredje viktigaste fråga på listan. Se vår film Let us create value together om vikten av leverantörsansvar.

Vidare på listan finns fler aspekter av transparens och migration, diskriminering och levnadslön. Vi arbetar långsiktigt med dessa frågor för att bidra till förbättringar på olika plan; på fabriksgolvet, plantagen, via andra företag, branschorganisationer och fackförbund, NGO:er och forskare.

Här är Maplecrofts lista 2016:

  1. Labour Brokers: Building trust in ethical recruitment
  2. Supply Chains: Achieving traceability
  3. Moving Beyond the Audit: Increasing supply chain responsibility
  4. Mandatory Reporting: Enhancing supply chain transparency
  5. Migration: Preventing forced labour in European supply chains
  6. Living Wage: Meeting worker and public expectations
  7. Working Conditions: Rising labour rights scrutiny in Trans-Pacific Partnership (TPP)
  8. Social License to Operate: Managing the impact of the commodity downturn
  9. Gender Parity: Paid parental leave and mitigating discrimination
  10. COP 21: Integrating human rights into adaptation & mitigation of climate change impacts

 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion