Ethical Trading Initiative – en plattform för breda samarbeten kring leverantörsansvar

Axfoundation undersöker under 2019 möjligheterna att bilda ett svenskt Ethical Trading Initiative (ETI), ett resurscenter för leverantörsansvar där företag, fack, offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer ingår. ETI finns redan i England, Norge och Danmark och kan gemensamt påverka 50 miljoner anställda i globala leverantörsled.

Social dialog är ett fokusområde för Ethical Trading Initiative.

Social dialog är ett fokusområde för Ethical Trading Initiative.

Problem

Minimilön långt under levnadslön. Trakasserier mot kvinnliga anställda. Lokala fack som hotas och motarbetas. Repressiv lagstiftning mot migrantarbetare. Dålig skyddsutrustning och orimlig övertid. Det här är vanliga problem på produktionsplatser och i leverantörskedjor, men de kan vara svåra att verifiera och ännu svårare att lösa. Enskilda företag har sällan resurser att göra mer än att kontrollera en länk i kedjan genom inspektioner. Än mindre har de påverkansmakt att förändra lagar, strukturer och attityder.

Lösning

ETI, Ethical Trading Initiative, är en sektoröverskridande plattform som i konkreta projekt och via påverkansarbete gentemot regeringar adresserar problem som företag har svårt att tackla på egen hand. Det görs genom breda samarbeten mellan medlemmarna; företag, fackförbund, civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer. ETI vill även främja samarbeten med forskare, investerare och ägare.

Sedan hösten 2018 driver Axfoundation en undersökning bland svenska aktörer om intresset att bilda ett svenskt ETI-initiativ. Upprinnelsen var en konkret fråga från norska, danska och brittiska ETI som efterfrågade en svensk systerorganisation. ETI riktar sig till företag inom företag inom detaljhandels-, livsmedels-, textil-, industri-, bygg-, bil-, medicin- och energisektorn.

ETI

Ett stort antal svenska aktörer är involverade i processen.

Ett stort antal svenska aktörer är involverade i processen.

Vår insats

För att sprida kunskap om ETI har Axfoundation utvecklat informationsmaterial, haft individuella och större öppna möten med ett stort antal svenska aktörer. I april togs ett inriktningsbeslut av mötesdeltagarna att ett underlag ska tas fram för beslut på senhösten 2019. En arbetsgrupp bildades med representanter från Axfood, Coop, Duni, Fairtrade, LO, Menigo, NCC, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Upphandlingsmyndigheten Vision och Axfoundation.

Hösten 2019

Under hösten 2019 utvecklar arbetsgruppen förslag på finansieringsmodell och budget, inriktning och styrning av ett svenskt ETI. Ett konstituerande möte äger rum den 12 december i Stockholm. En förutsättning för att ETI bildas är att aktörer från alla sektorer går in som grundare. Därefter tillsätts en styrelse, en verksamhetschef rekryteras och medlemmar kan börja registrera sig. Är du intresserad av att grunda eller bli medlem i ett framtida ETI Sweden? Har du frågor? Hör gärna av dig till Viveka Risberg.

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom hållbar produktion och konsumtion