Ethical Trading Initiative Sverige – för hållbara leverantörskedjor

ETI Sverige samlar företag, fack, civilsamhällesorganisationer och offentlig sektor för att verka för goda arbetsvillkor i leverantörsled. Axfoundation var drivande i bildandet av organisationen 2019 och är en av grundarna. ETI Sverige har nära samarbete med ETI i Norge, Danmark och England.

Goda arbetsvillkor är i centrum för ETI Sverige.

Goda arbetsvillkor är i centrum för ETI Sverige.

Problem

Samverkan är nödvändig för att goda arbetsvillkor och miljöhänsyn ska gälla i globala leverantörskedjor. Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. I spåren av Covid -19 är det viktigare än någonsin att upprätthålla etiska affärsmetoder gentemot leverantörer, som drabbas hårt av avbrutna ordrar. Genom ETI kan företag, fackförbund, civilsamhällesorganisationer och offentliga upphandlare samverka och få metodstöd att hantera risker och säkra hållbara leverantörskedjor.

Lösning

Ethical Trading Initiative (ETI) samlar goda krafter i alla sektorer för konkreta förbättringar i leverantörskedjor. Medlemsföretagen åtar sig att följa OECD:s riktlinjer för human rights due diligence och rapporterar årligen till ETI. Medlemmarna adresserar gemensamma problem i projekt i produktionsländer och ETI-organisationerna bedriver påverkansarbete gentemot regeringar eller leverantörer som bryter mot internationell arbetsrätt. ETI främjar även samarbeten med forskare, investerare och ägare.

Ladda ner: Det här är ETI Sverige

En samlande kraft för bättre villkor

ETI Sverige verkar för schyssta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och anti-korruption enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den svenska organisationen har som målsättning att vara en sakkunnig instans för hållbara leverantörsledsfrågor och samla kompetens, metoder och verktyg för sina medlemmar. ETI riktar sig till små och stora företag inom alla branscher. Medlemskapet är öppet för företag, civilsamhälle, fack och offentlig sektor.

Styrelse

Styrelsen valdes på årsmötet den 15 april 2020 och består av representanter från Axfoundation (ordf), NCC (vice ordf), Unionen (sekr), Oxfam (kassör), Coop Sverige, Handelsanstäldas förbund, Systembolaget, Union to Union, Västtrafik (ledamöter).

Grundare

ETI Sverige är grundat av Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, Handelsanställdas förbund, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union och Västtrafik och We Effect.

Kontakt

Aktuellt

Alla projekt