Ethical Trading Initiative Sweden – plattform för hållbar produktion

ETI Sweden samlar företag, fackliga- och civilsamhällesorganisationer samt offentlig sektor för att verka för goda arbetsvillkor i leverantörsled. Axfoundation var drivande i bildandet av organisationen som grundades 12 dec 2019 och är också en av grundarna. Upprinnelsen till ETI Sweden var en konkret fråga från norska Etisk Handel under hösten 2018, som efterfrågade en svensk systerorganisation. ETI Sweden satsar på nära samarbete med ETI i Norge, Danmark och England.

Social dialog är ett fokusområde för Ethical Trading Initiative.

Social dialog är ett fokusområde för Ethical Trading Initiative.

Problem

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled, men längre bort i kedjan där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens. Enskilda företag har sällan resurser att göra mer än att kontrollera en länk i kedjan genom inspektioner. Än mindre har de påverkansmakt att förändra lagar, strukturer och attityder.

Lösning

Ethical Trading Initiative (ETI) samlar goda krafter i alla sektorer för konkreta förbättringar i leverantörskedjor. Medlemsföretagen åtar sig att följa OECD:s riktlinjer för human rights due diligence och rapporterar årligen till ETI. Medlemmarna adresserar gemensamma problem i projekt i produktionsländer och ETI-organisationerna bedriver påverkansarbete gentemot regeringar eller leverantörer som bryter mot internationell arbetsrätt. ETI främjar även samarbeten med forskare, investerare och ägare.

Ladda ner: Det här är ETI Sweden

ETI

En samlande kraft för bättre villkor

ETI Sweden verkar för schyssta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och anti-korruption enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den svenska organisationen har som målsättning att vara en sakkunnig instans för hållbara leverantörsledsfrågor och samla kompetens, metoder och verktyg för sina medlemmar. ETI riktar sig till små och stora företag inom alla branscher. Medlemskapet är öppet för företag, civilsamhälle, fack och offentlig sektor.

Arbetsgrupp

Inför grundandet av ETI Sweden utvecklade en arbetsgrupp förslag på styrdokument och form för organisationen. Arbetsgruppen bestod av representanter från Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Duni, Fairtrade Sverige, LO, NCC, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Systembolaget, Unionen, Union to Union och Upphandlingsmyndigheten.

Grundare

Den 12 december grundades ETI Sweden av Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union och Västtrafik. En interimsstyrelse bildades som ska rekrytera personal och bereda första årsstämman på våren 2020.

Vill din organisation bli medlem?

Det går bra att anmäla sig som grundare av ETI Sweden fram till första årsstämman. Grundaravgiften är 150 000 kr för företag, 50 000 kr för bransch- och fackliga organisationer, 10-20 000 kr för kommuner och offentliga aktörer, 10 000 kr för övriga.

Vill din organisation bli medlem i ETI Sweden och få del av dess kompetens och resurser? Kontakta styrelseordförande för mer information.

Ladda ner: Det här är ETI Sweden

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom hållbar produktion och konsumtion