En 17:e stämningsansökan inlämnad mot migrantarbetare och aktivister i Thailand

2019-08-06

Idag den 6 augusti 2019 inleds en rättegång mot den thailändska människorättsaktivisten Nan Win. Han har tidigare rapporterat om undermåliga förhållanden på kycklingfarmen Thammakaset, som lämnat in en stämningsansökan om förtal och ärekränkning. I dagarna har Thammakaset inlämnat en sjuttonde (!) anmälan som omfattar totalt 23 svaranden. Samtliga är tidigare anställda på kycklingfarmen, människorättsaktivister eller journalister.

Den långa listan av polisanmälningar, stämningar och överklaganden gällande förtal, ärekränkning och falskt vittnesmål talar ett tydligt språk: Thailand är ett farligt land för den som klagar på, polisanmäler eller rapporterar i media om dåliga arbetsvillkor.

– Det är med bestörtning vi mottar dessa nyheter från Thailand. Vi bistår de anklagade med finansiella medel till rättshjälp och böter. Medlen har skänkts av nordiska företag. I övrigt driver vi ett projekt för att skydda migrantarbetare i Thailand mot utnyttjande och oetisk rekrytering, säger Viveka Risberg, programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation.

Nedan är hela listan över Thammakasets polisanmälningar och stämningsansökningar:

1. Polisanmälan om förtal och databrott till mot Bik, samordnare av gräsrotsorganisationen Migrant Workers Rights Network (MWRN) i juni 2016, som berättade om oanständiga arbetsvillkor på Facebook. Anmälan återkallades efter informella förhandlingar.

2. Polisanmälan om stöld av tidkort mot två tidigare migrantarbetare i juni 2016. Arbetarna hade tagit tidkorten och lämnat till Lopburi-polisen som bevismaterial gällande extrem övertid. Fallet avskrevs av Lopburis åklagarmyndighet men civilrättslig stämning inlämnades väcktes igen (se fall 5).

3. Stämning för förtal mot den brittiske människorättsaktivisten Andy Hall lämnades in i oktober 2016. Stämningen har överklagats och fallet är inte avslutat.

4. Stämningsansökan om brottmål till Don Muang Court i november 2016 mot 14 arbetare för deras klagomål till thailändska människorättskommissionen. Ansökan avskrevs, Thammakaset överklagade till motsvarande hovrätten. Även denna gång avslogs överklagan (den 30 maj 2019). Det är inte bekräftat om Thammakaset ska överklaga till Högsta domstolen.

5. Stämningsansökan mot två arbetare till Lopburi-domstolen. Tidigare polisanmälan gällande samma ärende avslogs av Lopburis åklagare (se 2). Nu inkluderade stämningen även Suthasinee Kaewleklai, anställd på migrantarbetarganisationen MWRN. Även denna gång avslogs anmälan (den 30 juni 2019). Det är oklart om Thammakaset försökt överklaga till Högsta domstolen.

6. Stämningsansökan till Bangkok Civil Court mot Sutharee Wannasiri, som i egenskap av anställd på Fortify Rights rapporterat om fallet. Rättegång planeras till 2020.

7. Stämningsansökan om brottmål till Bangkok Criminal Court mot samma person som ovan. Förhandlingar inleddes den 24 maj 2019 med beviljad borgen, nästa förhandling med vittnen sker i februari 2020.

8. Stämningsansökan till Bangkok Criminal Court mot människorättsaktivisten Nan Win, som rapporterat om Thammakaset på Fortify Rights kanaler och framträtt på Foreign Correspeondent’s Club of Thailand. Rättegång inledd 24 maj 2019, borgen beviljad. Nästa förhör i februari 2020.

9. Ny stämningsansökan om brottmål mot Suthasinee Kaewleklai för Facebook-inlägg inlämnad till Lobpuri-polisen. Utredning väntar.

10. Nytt brottmål väckt mot MWRN-personal (2), tidigare arbetare (2) och två thailändska aktivister (Sutharee Wannasiri och en till) för Facebook-inlägg och liknande. Utredning väntar.

11. Brottmål väckt om förtal och databrott mot den thailändska journalisten Suchanee Rungmuanporn för reportage på Voice TV och Twitterinlägg om Thammakaset i september 2017. Lopburis åklagarmyndighet avslog anmälan men hon anmäldes igen (se 13).

12. Ny stämningsansökan om brottmål för förtal mot de 14 arbetarna (se 4) för att de, enligt Thammakaset, gav falsk information till tjänstemän vid arbetsrättsdomstolen och polisen i Lopburi i december 2018. Sex av arbetarna kallades till polisstationen i jan 2019 men dök inte upp eftersom de övriga åtta inte kallades. Utredning pågår.

13. Ny stämningsansökan om civilmål till den regionala domstolen i mars 2019 mot reportern Suchanee Rungmuanporn från Voice TV, vars brottmål avslogs (se 11). En inledande förhandling hölls och ärendet fortsätter i september 2019.

14. Stämningsansökan om brottmål mot tidigare arbetaren Nai Tun Tun Win vid Bangkok South Criminal Court (två anklagelser om ärekränkningar). Rättegång påbörjades 5 juni 2019, borgen utbetalades men svaranden har flytt från Thailand och borgen har beslagtagits.

15. Stämningsansökan inlämnad om falskt vittnesmål mot Nan Win (se 8) till Saraburi Criminal Court. Svaranden kallades till domstol den 24 juni 2019 och målet accepterades. Rättegång startar den 6 augusti 2019.

16. Stämningsansökan om förtal och ärekränkning mot Ngamsuk Rattanasatiean, administratör på Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) som gjort ett inlägg på IHRP:s Facebook-sida baserat på information från Fortify Rights. I inlägget stod: Stoppa de rättsliga trakasserierna av människorättsförsvararen Nan Win och Sutharee Wannasiri”. Preliminär förhandling hölls den 1 juli 2019.

17. Stämningsansökan inlämnad mot åtta arbetare och en anställd i MWRN-personalen, Suthasinee Kaewleklai, för att ha lämnat falsk information till tjänstemän i samband med den första anmälan till Arbetsrättsdomstolen i Lopburi. Liknar fall 12. Denna ansökan lämnades in till Lopburi Magistrates Court den 18 juli 2019. De svarande riskerar 6 månaders fängelse och/eller böter vid fällande dom. Inledande förhandling är planerad till den 9 september.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion