Hårda tumskruvar mot migrantarbetare i Thailand

2019.05.27

Det thailändska kycklingföretaget Thammakaset har fått ännu en stämningsansökan.

Det thailändska kycklingföretaget Thammakaset har fått ännu en stämningsansökan.

Den 22 maj inlämnade det thailändska kycklingföretaget Thammakaset ännu en stämningsansökan mot en före detta migrantarbetare från Myanmar. Det är det 16:e åtalet i det fall som pågått sedan 2016 och som involverar totalt 22 migrantarbetare, människorättsförsvarare och journalister, bland annat den brittiska aktivisten Andy Hall.

Axfoundation har varit inblandad i de rättsliga turerna som förmedlare mellan nordiska företag och Andy Hall, samt mellan några företag som valt att bistå 14 migrantarbetare med ekonomisk kompensation.

Inskränkt yttrandefrihet: ”Det kan räcka med ett Facebookinlägg”

Denna gång gäller åtalet burmesen Nan Win, som redan har stämts för förtal efter att ha vittnat om slavliknande arbetsförhållanden på kycklingfarmen. Han friades dock och de 14 migrantarbetarna tillerkändes 1,7 miljoner baht i ersättning av en thailändsk domstol i mars 2019. Trots detta väljer nu Thammakaset att stämma Nan Win för falskt vittnesbörd med order att infinna sig i rätten den 24 juni. Om Nai Win befinns skyldig riskerar han fängelsestraff på max 5 år och/eller en maxböter på 100 000 Baht.

– Thailands förtalslagstiftning begränsar yttrandefriheten enormt för redan utsatta migrantarbetare. Det kan räcka med ett Facebookinlägg, eller som i Andy Halls fall, en intervju i internationell media för att bli stämd, säger Viveka Risberg, ansvarig för Hållbar Produktion och Konsumtion på Axfoundation.

Utmaning för detaljhandelsföretag att säkra goda arbetsvillkor

Thailand är världens största matproducent och svenska kunder är stora konsumenter av färdigmat och konserver från Thailand. När migrantarbetare pressas och yttrandefriheten inskränks är det en stor utmaning för detaljhandelsföretag att leva upp till åtagandet att säkra goda arbetsvillkor i hela leverantörsledet. Det har aldrig funnits någon affärsrelation mellan Thammakaset och de nordiska företagen, likväl är det en underleverantör vars kycklingar slutligen hamnar på våra tallrikar. Hur ser ansvaret ut för att gottgöra de drabbade migrantarbetarna?

Axfoundation och nordiska företag i gemensamt initiativ

Axfoundation är engagerad både i frågan om gottgörelse (remedy) och förebyggande arbete mot trafficking, oetisk rekrytering och diskriminering av migrantarbetare. 2017 samlade Axfoundation ett tiotal nordiska företag i ett gemensamt initiativ, ett utbildningsprojekt för etisk rekrytering och goda arbetsvillkor på thailändska matfabriker, i samarbete med tech-företaget QuizRR. Träningen startade på hösten 2018. 

– Men när de 14 migrantarbetarna blåste i visslan famlade vi i mörker. Vi hade inga handfasta riktlinjer att ta stöd i och det fanns inga internationella referenser. Hur skulle vi göra rätt saker i rätt ordning? Vi rörde oss i en gråzon, ett moraliskt mer än juridiskt ansvarsområde. Det ledde till att vi utvecklade vi en remedyguide tillsammans med Enact, Axfood och Martin & Servera. Guiden har legat till grund för interna gottgörelserutiner på företagen, säger Viveka Risberg.

Finansiellt stöd till advokatkostnader

Axfoundation har också, i samarbete med Axfood, mobiliserat nordiska detaljhandelsföretag att bidra finansiellt till de 14 migrantarbetarna. Flera hundratusen kronor har utbetalats som stöd för advokatkostnader, böter och borgenssummor via ett juridiskt ombud i Bangkok. Företagen har valt att vara anonyma.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion