Viveka Risberg

Viveka är programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion. Det innebär att hon driver projekt som berör mänskliga rättigheter, arbets- och produktionsvillkor i globala värdekedjor samt frågor som rör hållbar konsumtion. Hon har gedigen erfarenhet av frågor som rör hållbara leverantörsled inom en mängd branscher, både från fältarbete inom textilbranschen i Sydasien, på företag, som social entreprenör och som kanslichef och ansvarig utgivare på Swedwatch (2009-2015).