Viveka Risberg

Viveka är programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion och driver särskilt projekt som berör spårbarhet och hållbarhet i globala värdekedjor. Viveka har lång erfarenhet av frågor som rör hållbara leverantörsled, mänskliga rättigheter och företagsansvar.

Med en bakgrund som copywriter och social entreprenör har Viveka utvecklat sin expertis inom hållbarhet utifrån flera plattformar och länder. Tidigare var Viveka kanslichef och ansvarig utgivare på Swedwatch. Dessförinnan bodde hon fyra år i Bangladesh och ledde H&M:s hållbarhetsavdelning med en mängd projekt inom arbetsvillkor och miljöfrågor.

Viveka är ordförande i ETI Sverige (Ethical Trading Initiative). Tidigare har hon lett det svenska amforinätverket och suttit i Advisory Board för YH-utbildningen ”Hållbarhetsspecialist” på Stockholms Internationella Handelsskola.

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion