Ny fas för nordiska initiativet i Thailand

2018.01.23

Axfood, Axfoundation, Coop och ICA, Martin & Servera, Menigo och Norvida går i bräschen för en satsning på utbildning på leverantörsfabriker i Thailand. Nu börjar äntligen utvecklingsarbetet på plats i Thailand.

Många migrantarbetare i Thailand lever och arbetar under svåra förhållanden och har låg kunskap om sina rättigheter. Det nordiska initiativet ska bidra till att arbetarna får bättre koll på sina rättigheter och rådande lagstiftning. Även danska, finska och norska företag är med i initiativet, som är delfinansierat av Vinnova. QuizRR ansvarar för att utveckla utbildningslösningen; ett digitalt verktyg som redan används på fabriker i Kina och Bangladesh.

Branschinitiativet växte fram under 2017, då nordiska livsmedelsföretag efterfrågade en utbildningslösning kring mänskliga rättigheter specifikt för livsmedelsleverantörer i Thailand. Efter en förstudie går nu projektet in i nästa fas, delfinansierat av Vinnova, som innefattar utveckling och pilottester.

Utbildningen är specifikt inriktad på migrantarbetares rättigheter, rekrytering, arbetsplatspolicies och dialog på arbetsplatsen. Utbildningen sker genom kortfilmer i dramaform, quiz-frågor och övningar på digitala pekskärmar. Den riktar sig till både fabriksarbetare, mellanchefer och ledning.

Initiativet drivs som ett samarbete mellan Axfood, Axfoundation, Coop, CPF Denmark, ICA, Martin & Servera, Menigo, Norvida, S Group Finland, Unil Norge och QuizRR.

Den nya digitala utbildningslösningen är beräknad att vara klar för lansering i september 2018 och det finns fortfarande tid och möjlighet för fler intressenter att ta del av fördelarna med att ingå i initiativet i detta tidiga stadium.

I första skedet förbereds lanseringen hos 15 fabriker, men utbildningen är skalbar och kommer kunna nå ut till tusentals fabriksarbetare på sikt. Läs pressmeddelande här.

Läs mer om QuizRR här. Läs mer om projektet här.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion