The Stockholm Dialogue on Global Sustainability – Seizing Planetary Opportunities

"The Stockholm Dialogue on Global Sustainability – Seizing Planetary Opportunities" var ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation.

”The Stockholm Dialogue on Global Sustainability – Seizing Planetary Opportunities” var ett internationellt symposium för världsledande forskare, politiker, entreprenörer, organisationer och engagerad allmänhet för att diskutera vilka lösningar, aktiviteter och inte minst vilken typ av ledarskap som krävs för att vi ska lyckas uppnå en global hållbarhet.

Symposiet tog sin utgångspunkt i The Stockholm Memorandum, ett dokument signerat av tjugo Nobelpristagare som slog fast att Jorden nu gått in i en ny geologisk era kallad Antropocene och där människan är den främsta drivkraften till klimatförändringarna och där mänsklighetens agerande kan ha abrupta och irreversibla konsekvenser för mänskliga samhällen och ekologiska system.

Axfoundation medarrangerade en av flera parallella workshops under dagen, ”Sustainability of Animal Foods & Meat from the Beef and Dairy Industries”

Föreläsare: Professor Peter Agre, Nobelpristagare i kemi 2003; Janine Benyus, President of the Biomimicry Institute; Dr Mats Lannerstad, Stockholm Environment Institute; Dr Adrian Leip, EU Institute for Environment & Sustainability; Carl Johan Lindén, Jordbruksdepartementet; Pär Larshans, MAX Hamburgare

Samarbetspartners: Stockholm Resilience Center, Stockholm Environment Institute, Stockholms Stad, MAX Hamburgare.

Våra projekt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens mat