Matmissionen – Nordens första sociala supermarket

Matmissionen är ett projekt som tidigare stöttades av Axfoundation. Matmissionen är Nordens första sociala supermarket och öppnade i Rågsved söder om Stockholm i december 2015. På grund av brandskador fick butiken stänga tre månader senare. Tack vare att Willys bistod med lokaler kunde Matmissionen nyöppna under hösten 2016, denna gång i Veddesta i Järfälla kommun norr om Stockholm. Idag finns butiken i Hägersten. Matmissionen har Axfood som medgrundare men ägs och drivs av Stockholms Stadsmission. Axfoundation stöttade projektet från starten.

Matmissionen i Hägersten

Butiken Matmissionen har inte ett fullt sortiment utan säljer donerat livsmedelsöverskott från andra butiker. Varorna i Matmissionen är nära bäst-före-datum, eller är av andra orsaker inte möjliga att sälja i vanliga butiker. Det kan bero på mindre skador i yttre förpackningar eller stora överlager hos leverantörer. Därigenom bidrar Matmissionen också till minskat matsvinn.

Matmissionen skapar möjligheter till arbetsträning för personer som behöver närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten möjliggör också för personer som lever i ekonomisk utsatthet att uppnå stärkt egenmakt genom att butikens låga priser skapar ekonomiskt utrymme och minskad ekonomisk stress.

”Alla är välkomna att handla hos Matmissionen, även om vi främst vänder oss till våra medlemmar som lever i en utsatt ekonomisk situation” – Johan Rindevall, verksamhetsledare Matmissionen, Stockholms Stadsmission

Medlemskap på Matmissionen ger rabatt upp till en 1/3-del eller mindre av ordinarie pris. Medlemskap får den som har försörjningsstöd, garantipension, dagersättning från Migrationsverket eller annan typ av stöd för ekonomiskt utsatta. Även den som lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön som understiger en viss nivå kan bli medlem.

Butikens sortiment styrs efter aktuellt livsmedelsöverskott hos leverantörer som Matmissionen knyter till sig. Livsmedelsproducenter och leverantörer som är intresserade av att donera livsmedel till butiken är välkomna att kontakta

En ny butik är på gång även i Jakobsberg, Stockholm.

Vinnova-projekt

Under 2017-2018 drev Stockholms Stadsmission tillsammans med Linköpings Universitet och Bring Frigo ett projekt med syftet att utveckla en affärsmodell för ett nationellt logistiksystem för överskottslivsmedel. Inom projektet satsade Matcentralen tillsammans med aktörer inom livsmedels- och logistikbranschen på att utveckla en modell för en resurseffektiv informations- och distributionslösning för funktionellt livsmedelssvinn till sociala organisationer. Projektet har fått stöd av Vinnova inom utlysningen för cirkulär ekonomi. Axfoundation finansierade en studie som undersökte vilken miljömässig och social påverkan Matmissionen har. Syftet var att få ett underlag till framtida expansion. Målet var att Matmissionen skulle öppna på flera platser i Sverige.

Med i projektet fanns också ett tiotal medfinansiärer från livsmedelsproduktionsledet: Arvid Nordquist HAB, Coca-Cola i Sverige, HK Scan Sweden AB, Lantmännen, Nestlé Sverige AB, O. Kavli, Orkla Foods Sverige, Rydbergs, Santa Maria AB och SCA. Projektet delfinansierades av Vinnova samt Axel Johnson AB, Axfoundation och Bring.

Sagts om projektet

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat