RE:source – kemisk återvinning av polyester

Hur kan vi öka återvinningsgraden av plast? Särskilt den plasten som är förorenad och därför värdelös idag ur ett återvinningsperspektiv? Detta är frågeställningar forskarna inom ett RE:source-finansierat projekt ställer sig. Axfoundation, Axel Johnson International och Axfood ingår i projektgruppen och samverkar för att utforska återvinningspotentialen av ett restflöde av plast.

Vi vill bidra till utvecklingen av återvinningsprocesser av plast och öka återvinningsgraden.

Vi vill bidra till utvecklingen av återvinningsprocesser av plast och öka återvinningsgraden.

Problem

Global plastanvändning beräknas fyrdubblas under kommande sekel samtidigt som växande volymer av plastavfall har blivit ett globalt miljö- och samhällsproblem. Ökade materialbehov bidrar till ökade utsläpp. Bara i EU förväntas utsläppen från plast nästan fördubblas fram till 2050. Hur vi hanterar och återvinner plast och andra material kommer att vara avgörande för att nå Parisavtalet. En stort hinder för ökad grad av återvinning är att plasten allt för ofta är kontaminerad. Det kan handla om infärgning, mjukgörande medel, flamskyddsmedel, kemikalier, etiketter, lim eller laminat som försvårar eller omöjliggör återvinningsprocessen. 

Lösning

Plaster som idag inte går att återvinna mekaniskt går oftast till energiåtervinning eller hamnar på deponi. Detta innebär inte bara en förlust av materialet utan bidrar många gånger till miljöproblem. En lösning för att öka andelen plast som materialåtervinns är kemisk återvinning. En kemisk återvinningsprocess kan hantera kontaminerade plastmaterial och tekniken har därför en roll att spela i en cirkulär ekonomi, när annan återvinning eller återanvändning inte är möjlig. En snabb utveckling sker inom marknaden för kemiskt återvunnen plast och forskningen går snabbt framåt. 

Vår insats

RISE (Research Institutes of Sweden) projektleder tillsammans med 12 andra partners ”Kemiskt återvunnen PET och polyester som råvara för additiv och ny polymer” med finansiering från forskningsprogrammet RE:source. Projektet utvecklar en process för att kemiskt bryta ner plasten och textilen till ursprungliga byggstenar, som sedan kan användas för att framställa ny polymer för PET, polyester eller syntetisera miljövänliga mjukgörare till PVC.

Internationellt pågår flera initiativ till kemisk återvinning genom depolymerisering, men flera av dessa hanterar bara specifika, oftast mycket rena strömmar av avfall, som exempelvis PET-flaskor. Projektet vill utveckla en robust process som kan ta hand om flera olika strömmar av avfall och som kan hantera föroreningar och ge en produkt med sådan renhet som är nödvändig för ”återproduktion”. Axfoundation ingår i projektgruppen tillsammans med Axel Johnson International och Axfood.

Målet är att utforska möjligheten att materialåtervinna en betydande avfallsström av uttjänta polyesterspännband och roundslings i Axel Johnson Internationals verksamheten som kan materialåtervinnas till en resurs hos exempelvis Axfood. Materialet är ofta nedsmutsat och oljigt och passar därför perfekt in i projektet som vill hantera förorenade material. 

Partners

Axfoundation samarbetar med en rad partners inom området, såväl företag som civilsamhälle och myndigheter.
Axel Johnson International, Axfood, RISE

Projekt inom cirkulär ekonomi

Kontakt