Resursfisk – underutnyttjade fiskarter

Sverige har stora resurser av näringsrik sjömat, men det är bara ett fåtal arter som landas och saluförs. Historiskt har vi varit bättre på att ta tillvara på karpfiskar såsom mört, id, brax och löja, men idag räknas inte dessa som kommersiellt gångbara arter och kastas därför oftast tillbaka i vattnet. Samtidigt importerar vi stora mängder sjömat till Sverige – trots att det finns en efterfrågan från framförallt offentlig sektor att köpa lokalt fångad fisk.

Problem

I våra svenska sjöar fiskas idag primärt storvuxna rovfiskar såsom gös och gädda, samtidigt som all fisk längre ner i näringskedjan lämnas att gå kvar i sjön. Det gör att dessa fiskar ökar i antal och det blir en obalans i ekosystemet. Det här innebär att det finns en mängd outnyttjade sjömatsresurser i våra sjöar – samtidigt som vi importerar nästan 70% av all den fisk som konsumeras i Sverige.

Vilken potential har underutnyttjade fiskarter som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter?

Vilken potential har underutnyttjade fiskarter som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter?

Lösning

Om det skulle bedrivas ett jämnare fisketryck över hela näringskedjan och om vi tar tillvara på underutnyttjade fiskarter längre ner i den, skulle det kunna bidra till ett mer balanserat fiske, bättre nyttjande av våra resurser och öka tillgängligheten av näringsrik sjömat. Det skulle också minska vårt importberoende av sjömat från andra sidan jordklotet.

Vår insats

Tillsammans med forskare, kostchefer, yrkesfiskare och Länsstyrelsen Stockholm kartlägger Axfoundation tillgången på underutnyttjade fiskarter för att utvärdera deras potential som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter. Vi börjar i Mälardalsregionen för att sedan, om satsningen är framgångsrik, skala upp och se hela Sverige som råvaruresurs.

Vi undersöker också praktiskt möjligheten att använda betydligt mer av varje fisk som fångats eller odlats genom att med modern teknik få ut det kött som sitter kvar mellan benen på den rensade fisken. Idag nyttjas endast upp till 60% av en hel fisk till livsmedel och resterna blir i bästa fall djurfoder. Genom att använda mer av fisken till livsmedel ökar vi tillgången på näringsrik sjömatsråvara och minskar svinnet.

Vi utvärderar de olika sjömatsråvarorna sensoriskt (doft, smak, textur, bindningsförmåga m m) och använder dem i ett flertal produkter, vilka vi testar på olika målgrupper.

Vi utvärderar de olika sjömatsråvarornas doft, smak, textur, bindningsförmåga med mera.

Vi utvärderar de olika sjömatsråvarornas doft, smak, textur, bindningsförmåga med mera.

Projekt inom framtidens mat

Kontakt