GLASA – Global Leadership Award in Sustainable Apparel

Global Leadership Award (GLASA) är ett tidigare projekt som stöds av Axfoundation. GLASA-projektet syftar till att inspirera till gott ledarskap inom textilindustrin.

GLASA (Global Leadership Award in Sustainable Apparel) lanserades 2013.

GLASA (Global Leadership Award in Sustainable Apparel) lanserades 2013.

Textilindustrin står inför många utmaningar. Ett för högt naturresursuttag, stora miljömässiga påfrestningar och social ojämlikhet är alla potentiella hot också mot framtida ekonomisk tillväxt och social välfärd inom industrin. GLASA (Global Leadership Award in Sustainable Apparel) lanserades 2013 för att inspirera till gott ledarskap och intelligent innovation i en miljömässigt och socialt hållbar riktning inom textilindustrin.

GLASA var ett forum som samlade viktiga globala intressenter för att öka takten på hållbarhetsarbetet. Varje år sammanträde en namnkunnig jury och utsåg fem finalister som alla gjort avsevärda och transformativa framsteg inom området. Axfoundation och Association of Swedish Fashion Brands är huvudpartners till Sustainable Fashion Academy, grundare av priset. Axfoundations främsta fokus ligger på den workshop som alltid hålls i samband med prisutdelningen.

GLASA 2013

2013 gick GLASA Award till myndigheterna The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) och The Waste & Resources Action Programme (WRAP) i Storbritannien, för deras initiativ The Sustainable Clothing Roadmap and Action Plan (SCAP).

Syftet med SCAP är förbättra den miljömässiga och sociala hållbarheten längs plaggens hela livscykel tillsammans med textilindustri, myndigheter och civilsamhälle. I SCAP finns tydligt definierade mål och verktyg som hjälper sektorn att uppnå målen.

GLASA 2014

2014 hölls GLASA Award på temat Natural Capital Accounting. Priset gick till Kering Group, en världsledande koncern inom mode och accessoarer inriktade på lyx, sport och lifestyle. Kering Group har på ett banbrytande vis använt och vidareutvecklat miljöbalansräkning, EP&L (Environmental Profit & Loss), även kallad integrerad rapportering, för 80% av sin verksamhet. Syftet med en miljöbalansräkning är att mäta den fulla ekonomiska effekten av ett företags aktiviteter på s k ekosystemtjänster. Med ekosystemtjänster menas de värdefulla och naturliga funktioner av planetens ekologiska system, t ex vatten- och luftfiltrering, som företaget är beroende av, men inte betalar för.

(Som ett resultat av 2014 års GLASA åtog sig Filippa K att tillsammans med Axfoundation genomföra en SEP&L-analys (Social and Enviromental Profit & Loss) av ull. I en SEP&L går man ett steg längre genom att omfamna även den sociala påverkan, och i fallet med ull, frågor kring djurvälfärd. Resultatet från denna analys bidrar till utvecklandet av den nya globala ullstandarden Responsible Wool Standard (RWS) som Textile Exchange ansvarar för.

GLASA 2015

2015 gick GLASA Award till Pratibha Syntex i Indien, för företagets långsiktiga och genomgripande arbete med att minska vattenanvändningen i hela värdekedjan – från fältet till det färdiga plagget. Arbetet har bl a resulterat i utvecklingen av nya vattensnåla viskosmaterial. Genom ekologiska jordbrukstekniker, kapacitetsutveckling på alla nivåer och ekonomisk utveckling för tusentals jordbrukare och deras familjer, har Pratibha Syntex visat att en innovativ vattenanvändning ger goda ekologiska, sociala och ekonomiska resultat.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material