IVA: Resurseffektivitet och Cirkulär ekonomi

I samarbete med 45 företag genomförde Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2014- 2016 projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Projektet visade på stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv med många affärsmöjligheter.

Arbetet har tagits vidare i ett nytt projekt som följer i huvudsak den branschuppdelning och de affärsmöjligheter som framkom som ett resultat av projektet som nämns ovan. Det nya projektet är uppdelat i fem delprojekt; lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast. Axfoundation är idag en del av livsmedels- och plastgruppen och bidrar med erfarenheter och perspektiv. 

Projektets mål är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv, samt att skapa samverkan och rörelse framåt kring detta.

Kontakt

Projekt inom cirkulär ekonomi