IVA: Resurseffektivitet och Cirkulär ekonomi

I samarbete med 45 företag genomförde Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2014- 2016 projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Projektet visade på stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv med många affärsmöjligheter. Arbetet togs vidare i IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” som 2018-2020 tog fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Projektet arbetade också för att skapa en arena för värdekedjor och utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv, samt att skapa samverkan och rörelse framåt kring detta.

Projektet bestod av fem delprojekt; lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast. Axfoundation var en del av arbetsgrupperna för livsmedel samt plast och bidrog med erfarenheter och perspektiv. I januari 2020 presenterades delprojektens rapporter och handlingsplaner för att uppnå ett framtida resurseffektivt Sverige.

Ladda ner rapporten ”Resurseffektiva plastflöden i Sverige – plastens roll i ett cirkulärt samhälle”

Ladda ner rapporten ”Resurseffektiv livsmedelssektor i Sverige – Mätning av matsvinn och övrigt matavfall”

Till övriga rapporter 

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material