Experimentträdgården

På Torsåker gård driver Axfoundation en experimentträdgård. Trädgården är en viktig pusselbit i verksamheten på Torsåker där vi kan experimentera med olika hållbara gödsel, testa olika odlingsmetoder och provodla nygamla grönsakssorter - sorter som tidigare odlats i Sverige men som i princip försvunnit.

Vi äter mer grönsaker - men Sveriges inhemska produktion ökar inte i samma takt.

Vi äter mer grönsaker – men Sveriges inhemska produktion ökar inte i samma takt.

Problem

Grönsakskonsumtionen i Sverige har mer än dubblerats de senaste decennierna utan att vår inhemska produktion har ökat nämnvärt. Dubbleringen täcks i stället av import. Fördelen med svenskodlade grönsaker är kortare transporter samt att de ofta är näringsrika tack vare våra många soltimmar under odlingssäsongen. Höga kostnader för arbetskraft samt Sveriges korta odlingssäsong innebär dock att det är svårt för svenska odlare att konkurrera med billig import.

Potatislöken Kisa - en av de lökar som odlas i experimentträdgråden på Torsåker gård

Potatislöken Kisa – en av de lökar som odlas i experimentträdgråden på Torsåker gård

Lösning

Vi tror att smak, näring och hållbarhet måste finnas med i all livsmedelsutveckling. Idag växtförädlas de flesta grödor primärt med avseende på avkastning och skadedjursresistens, inte på smak. Om vi kan odla mer grönsaker som har högre näringsinnehåll och god smak i Sverige kan vi minska vårt importberoende av frukt och grönt. Grönsaksodlingar kan också vara ett effektivt sätt att ta tillvara organiska restströmmar genom innovativa gödsellösningar.

Vår insats

På Torsåker gård driver Axfoundation en experimentträdgård där vi utvärderar olika typer av odlingstekniker, nya såväl som bortglömda grödor samt flera metoder för näringsåtertag, till exempel insektsgödsel.

Axfoundation testar ekonomiskt och miljömässigt hållbara odlingstekniker av gastronomiskt och näringsmässigt intressanta grönsaker för att sedan sprida resultaten. Vi samarbetar med Nordgen – Nordiskt Genresurscenter – som förser oss med frön från grödor som tidigare odlats i Sverige och därmed är anpassade för våra breddgrader. Bland annat har vi testodlat gamla svenska potatis- och bönsorter. Efter skörd utvärderar vi grödorna efter smak och avkastning och samlar frön för att öka produktionen.

Under odlingssäsongen 2018 testade vi att odla grönsaker i gödsel producerat av insekter, en utvidgning av projektet 5 ton grön fisk i disk. På så sätt sluts cirkeln; matavfall blir foder till insekter som blir foder till odlad fisk som blir middagsmat på våra tallrikar, samtidigt som biströmmar i form av avfall från insekterna ger näring till trädgårdsgrödor som också hamnar på våra tallrikar.

Under odlingssäsongen 2019 testade Axfoundation ett gödsel framtaget av Solserv. Solservs kompost omvandlar med hjälp av mikroorganismer organiskt avfall till gödsel på 24 timmar. Resultatet av 2020 års odling användes till stora delar till produktutvecklingstester. Under 2021-2022 utvidgades odlingarna och integrerades ännu tydligare i Torsåker gårds totala verksamhet.

Axfoundation driver en experimentträdgård där vi utvärderar odlingstekniker och grödor.

Axfoundation driver en experimentträdgård där vi utvärderar odlingstekniker och grödor.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens mat