Framtidens nötkött

Projektet Framtidens Nötkött är ett tidigare initiativ med stöd från Axfoundation. Satsningen var ett samarbete mellan Axfoundation, Axfood, Martin & Servera, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Max Hamburgare och Stiftelsen Det Naturliga Steget. Syftet var att identifiera vad ett hållbart nötkött är och hur det går att uppnå det i praktiken. Projektet fokuserade på det svenska nötköttet och resulterade bland annat i ett antal upphandlingskrav.

Dagens globala livsmedelssituation är inte hållbar. Fördelningen av mat är ojämlik och livsmedel – i synnerhet kött – tillverkas ofta med ohållbara metoder. Nötkött har kommit särskilt i fokus genom sin starka koppling till klimatpåverkan. Under de senaste 50 åren har den globala produktionen av nötkött fyrdubblats. I Sverige äter vi i genomsnitt 25 kilo kött per person och år (2014), samtidigt som den svenska produktionen av nötkött minskar. Detta är oturligt, då Sverige i förhållande till andra länder har förhållandevis låga växthusgasutsläpp per kilo kött. I dag (2014) importerar vi runt hälften av nötköttet framför allt från Tyskland, Irland, Nederländerna, Danmark, Brasilien och Uruguay.

Dagens globala livsmedelssituation är inte hållbar. (Foto: iStock.com/Gilaxia)

Dagens globala livsmedelssituation är inte hållbar. (Foto: iStock.com/Gilaxia)

Våra projekt inom Framtidens mat