Filippa K – hållbara affärsmodeller

The Filippa K Circle är ett initiativ med tidigare stöd från Axfoundation. Filippa K Circle är ett forum där Filippa K tillsammans med sina leverantörer arbetar för att skapa så hållbara produkter som möjligt ur alla perspektiv. Produkterna ska också kunna leva länge både vad gäller design och kvalitet, ha en perfekt passform, stärka varumärket och givetvis öka bolagets försäljning. Filippa K Circle startade som ett projekt men integrerades därefter inom bolaget med målet att på sikt bli den modell som hela företaget arbetar enligt - en hållbar och cirkulär affärsmodell.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett koncept som får allt mer uppmärksamhet. Det handlar om att gå från ett linjärt resursuttag till ett cirkulärt, där material som använts i produkten återvänder till produktion efter att produktens livslängd är slut. Att undvika avfall, skapa återvinningsbara produkter, minimera resursåtgång, välja hållbara material och att ha en transparent leverantörskedja är alla viktiga komponenter i den cirkulära ekonomin. Tanken är egentligen ganska basal – det handlar om att hushålla med resurser och förväntningarna är att detta också ska ha en positiv påverkan på företagens resultat.

Front Runners

Med bidrag från Axfoundation geomförde Filippa K ett analysarbete som resulterat i lanseringen av tre så kallade Front Runners. Klänningen, toppen och skjortan i jersey lanserades under hösten 2014.

”För att åstadkomma det här får vi tänka i nya banor, inte bara titta på hur vi kan minimera fotavtryck. Målet är att göra en sådan här resa för varje produktgrupp vi har och att använda lärdomarna som benchmark mot alla våra produkter. Det här är ett sätt för oss att börja anpassa oss till den cirkulära ekonomin, där vi rör oss bort från de linjära produktionsmodellerna till de cirkulära – där inget avfall skapas, alla steg i kedjan är så hållbara som möjligt och vi designar produkter med perspektivet att de designas och skapas för att skapas igen.” – Elin Larsson, Sustainability Manager på Filippa K, som ledde arbetet med Filippa K Circle

Social and Environmental Profit & Loss-analys av ull

Ull är råvara i en del av Filippa K:s plagg. Även om ull är en naturfiber och som sådan ansedd som miljömässigt bättre än syntetiska fiber, finns det ändå en del utmaningar med materialet. Parasitbekämpningsmedel och malmedel påverkar miljön, liksom hårt slitage på växtligheten, särskilt i torrare områden. I fallet med ull är också djurhållningen en viktig fråga.

Filippa K och Axfoundation genomförde en Social and Environmental Profit & Loss-analys (SEP&L) av ull tillsammans med konsultföretaget Trucost. En SEP&L mäter den fulla ekonomiska effekten av ett företags aktiviteter på ekosystemtjänster och på samhället. Resultaten av analysen används nu som en del av underlaget vid  Filippa K:s inköpsbeslut. Det har också bidragit till utvecklandet av den nya globala ullstandarden, Responsible Wool Standard, som organisationen Textile Exchange tagit fram. Responsible Wool Standard omfattar frågor som djurvälfärd, ökad transparens och spårbarhet, samt visa på best practice för det övergripande målet att ge konsumenter pålitlig information så att de kan fatta hållbara köpbeslut.

Våra projekt inom Framtidens material