Environmental profit and loss

Enviromental Profit and Loss (EP&L) är ett tidigare projekt med stöd av Axfoundation som syftade till att värdera det naturliga kapital som ett företag använder för att driva sin verksamhet.

En Environmental Profit and Loss Analysis handlar om att monetärt värdera det naturkapital som ett företag använder för att driva sin verksamhet.

En Environmental Profit and Loss Analysis handlar om att monetärt värdera det naturkapital som ett företag använder för att driva sin verksamhet.

Att göra ett Environmental profit and loss analys handlar om att monetärt värdera det naturkapital som ett företag använder för att driva sin verksamhet. I rapporten ”Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business” visar beräkningar att de 100 främsta externa miljökostnaderna belastar den globala ekonomin med cirka 4,7 biljoner USD per år (4 700 000 000 000 USD), i form av ekonomiska konsekvenser från utsläpp av växthusgaser, förlust av naturresurser, förlust av ekosystemtjänster såsom kollagring i skogar, klimatförändringar och luftföroreningsrelaterade vårdkostnader.

Axfood först ut i Sverige med EP&L

Tillsammans med Axfoundation har Axfood som det första bolaget i Sverige gjort en EP&L av två för Axfood mycket viktiga produkter, nötkött och tomater. Med hjälp av företaget Trucost analyserades tomater från Holland, Sverige och Spanien samt nötkött från Brasilien, Sverige och Irland. Resultaten kommer att fungera som ett stöd för Axfoods inköp av dessa varor. Är du nyfiken på vilka tomater du ska välja ikväll när du går och handlar? Kika på resultaten från analysen.

Under våren 2014 beslutade Filippa K att de som första modeföretag i Sverige ska genomföra en E&L av ett antal utvalda plagg.

Mer information

Analysföretaget Trucost gjorde under våren 2014 en Environmental Profit and Loss av soja- och palmoljeproduktion i Brasilien som fått stor uppmärksamhet. Läs mer i artikeln från Green Biz.

Mer information om värdering av naturkapital hittar du hos Natural Capital Coalition.

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat