Functional Foods – hur funkar det?

Axfoundation anordnade seminariet Functional Foods 2014 för Axfood och Servera. Functional foods kallar man den mat som har en positiv effekt på hälsan, utöver att täcka grundläggande näringsbehov.

Förespråkare för functional foods menar att den kan optimera hälsa och minska risken för sjukdom. Ett exempel på functional food är havre som innehåller fibrer som kan hjälpa till att sänka kolesterolhalten. Viss mat kan modifieras så att den bidrar till extra hälsoeffekter, till exempel apelsinjuice som har förstärkts med kalcium.  Man måste dock vara försiktig. Många tillverkare hävdar positiva hälsoeffekter på lösa vetenskapliga grunder. Detta seminarium fokuserade på vad vetenskapen kan verifiera idag.

Föreläsare: Johan Olsson, CEO på Good Food Practice AB; Marie Olsson, professor i hortikultur SLU; Per Åman, professor livsmedelskemi och växtproduktlära SLU; Stefan Roos, forskare institutionen för mikrobiologi SLU

Våra projekt inom Framtidens mat