Vattenresan- en guide till vattensmarta värdekedjor

År 2014 gick Axfood och Axfoundation med i klustergruppen för vatten och livsmedel på policyinstitutet SIWI (Stockholm International Water Institute). Syftet var att tillsammans med andra mat- och dryckesföretag möta globala vattenutmaningar, som tillgångsfrågan och försämrad vattenkvalitet, till följd av klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningstryck. Målet med samarbetet var att livsmedelsbranschen lättare skulle kunna kartlägga de bästa verktygen för att hantera vatten i odling och förädling i de länder som står inför ökande vattenutmaningar. Efter nära ett års kartläggningsarbete hade verktygen identifierats och kategoriserat enligt fyra områden: riskbedömningsverktyg, certifieringar, riktlinjer och rapporteringsverktyg.

Guiden lanserades i april 2016. Därefter utvecklade företagen stegvis sitt vattenarbete genom riskbedömning, riskhantering genom åtgärder inom företaget och samverkan med leverantörer och kunder (beroende på var riskerna uppstod), rapportering och kommunikation. Verktygen och kartläggningen finns samlade på hemsidan Vattenresan – en guide till smarta värdekedjor. 

Inom ramen för projektet genomfördes under 2016/2017 piloter med två olika standarder/certifieringar (SAI Farm Sustainability Assessment 2.0 och Global Gap IV). Axfood genoförde en pilot med avokado i Sydafrika. Projektet delfinansierades av Sida, men samt av deltagande bolag och Axfoundation.

I klustergruppen ingick förutom Axfood och Axfoundation; Coca-Cola Enterprises Sverige, Hermansson & C, ICA, Nestlé, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Santa Maria och Systembolaget.

Axfoundation deltog i klustergruppen för vatten och livsmedel på SIWI (Foto: iStock.com/kickimages)

Axfoundation deltog i klustergruppen för vatten och livsmedel på SIWI (Foto: iStock.com/kickimages)

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material