Odling på schemat

Odling på schemat är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation med målet att väcka barns intresse för ekologisk odling och biologisk mångfald.

Det fanns ett samhälle där varje människa hade kontakt med den mat som stod på bordet från det att fröet sattes i jorden eller kycklingen kläcktes ur ägget. Där kunskapen om att odla och tillreda maten ärvdes från generation till generation. Så var det i tusentals år. Barnen växte upp mitt ibland denna kunskap. Kunskapen var konkret. Idag är vardagen abstrakt. Maten kommer i ett paket och någon annan har slaktat grisen och bakat brödet.

Projektet Odling på Schemat syftade till att erbjuda barn konkreta naturupplevelser med stöd av trädgårdskunniga och pedagogiskt kunnig personal, med utgångspunkt från Läroplanens mål om Lärande för hållbar utveckling. Med ett lustfyllt lärande i trädgården finns förutsättningar att väcka barnens intresse för ekologisk odling, biologisk mångfald och de vilda och tama pollinerarnas betydelse för hållbar matproduktion.

Målet var att skapa och erbjuda ett skolodlingsprogram med odling från jord till bord och biodling, så att barnen får möjlighet att uppleva naturen på riktigt nära håll, med fingrarna i jorden.

Pilotprojekt i Gottsunda, Uppsala

Under våren 2014 startades ett pilotprojekt (finansierat av Axfoundation) i området Gottsunda utanför Uppsala som drivs av Naturskoleföreningen och Bee Urban. Sex elevgrupper från tre skolor deltog i projektet. Skolodlingen bedrevs i Matparken, Gottsundagipen Uppsala.

Här hittar du den senaste utvecklingen i projektet och odlingen.

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat