Bisfenol A och dess ersättare

Seminariet om Bisfenol hölls 2014 och är ett tidigare initiativ av Axfoundation med syfte att sprida kunskap om Bisfenol A och dess ersättare.

Axfoundation höll i ett seminarium om Bisfenol.

Axfoundation höll i ett seminarium om Bisfenol.

Under seminariet svarade talarna på bland annat dessa frågor om Bisfenol A: Om Bisfenol A och dess ersättare där följande frågor besvarades: Vad är hormonstörande ämnen? Bisfenol A, hur farligt är det? Ersättare till Bisfenol A, vilka alternativ finns och hur påverkar de hälsa och miljö? Tänkbara framtida scenarios gällande lagstiftning och riktlinjer?

Föreläsare: Helén Andersson, toxikolog på Kemikalieinspektionen; Lena Lundberg, handläggare på Plast- & Kemiföretagen; Lars-Börje Croon, ämneskoordinator regelutvecklingsavdelningen, Livsmedelsverket.

Våra projekt inom Framtidens material