Exceptionell Råvara

Axfoundation är aktiva i styrelsen för Exceptionell Råvara. Föreningens syfte är att driva utvecklingen och framtagandet av högkvalitativa råvaror och därmed ge förutsättningar för lantbrukare att producera råvaror med sensoriska mervärden och för svenska kockar att säkerställa svensk gastronomis unika uttryck.

Exceptionell Råvara - en mötesplats för kockar och producenter. (Foto: Erik Olsson)

Exceptionell Råvara – en mötesplats för kockar och producenter. (Foto: Erik Olsson)

Problem

Innan föreningen Exceptionell Råvara bildades saknades en naturlig mötesplats för kockar och producenter. Istället fick varje ambitiös kock lägga mycket tid på att leta reda på lika kvalitetsdrivna råvaruproducenter. Utan en långsiktig plattform fanns heller inget forum att diskutera utmaningar och erfarenheter inom branscherna, vilket hindrade utvecklingen av produkter av exceptionell kvalité. I dagsläget arbetar Exceptionell Råvara med kategorierna nöt, fågel och gris.

Lösning

Exceptionell Råvara samlar Sveriges bästa kockar och producenter för att lägga grunden för utvecklingen av exceptionella råvaror i Sverige. Idag är runt tjugo kockar och fyrtiotalet producenter anslutna till projektet och nya ansluts löpande. Föreningen arrangerar under året regionala och nationella utvecklingsmöten där uppfödningsmetoder, slakt, smak, konsistens, doft och utseende diskuteras. När producenterna möter kockar som är villiga att betala för exceptionella råvaror ökar självförtroendet och modet. Under det årliga Smakmötet blindprovar (smakprovar utan att veta vem som producerat) den svenska kockeliten råvaror från det absoluta toppskiktet av svensk primärproduktion.

Under Smakmötet provar kockar råvaror från toppskiktet av svensk primärproduktion.

Under Smakmötet provar kockar råvaror från toppskiktet av svensk primärproduktion.

”De råvaror som uppnår 35 poäng av 50 möjliga tilldelas utmärkelsen Exceptionell Råvara. För primärproducenterna möjliggör det ökade intäkter och stärkt konkurrenskraft.”

Vår insats

Axfoundation deltar aktivt i föreningens arbete och vår roll är att addera hållbarhetsfrågorna i detta kvalitetsarbete. Det årliga Smakmötet hölls 2017 på Torsåker gård – Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för hållbara livsmedel.

Projekt inom framtidens mat

Kontakt