Fashion Talks

Fashion Talks är ett seminarium som Axfoundation tidigare arrangerade för att belysa hållbarhetsaspekten under Stockholms modevecka.

I samband med svenska modeveckan har Axfoundation arrangerat seminarier kring hållbarhet.

I samband med svenska modeveckan har Axfoundation arrangerat seminarier kring hållbarhet.

I samband med den svenska modeveckan i Stockholm arrangerade Axfoundation under flera år öppna seminarier kring hållbarhet och mode. Utmaningarna inom textil- och modeindustrin är många. Miljö och befolkning i produktionsländer betalar ofta ett högt pris för våra billiga textilier, med förorenade vatten, obrukbar jordbruksmark och sociala missförhållanden som några exempel. Samtidigt händer det en massa spännande och bra saker inom textilområdet – nya material, nya affärsmodeller, innovationer och konsumenttrender driver på utvecklingen i en mer hållbar riktning. Under Fashion Talks riktade vi ljuset på både det negativa och det positiva, med syfte att skapa diskussion och inspiration för varumärken, media och konsumenter.

Fashion Talks 2010

Fashion Talks 2010 arrangerades som ett seminarium i samarbete med och i anslutning till Stockholm Fashion Week by Berns. Fokus låg på textil- och modeindustrins möjlighet att ansvar för sociala och miljömässiga villkor inom textilbranschen.

Föreläsare: Mathilda Tham: Goldsmith College London/professor Beckman School of Design, Katharine E Hamnett: Katharine E Hamnett, Jill Dumain: Director for Environmental Analysis Patagonia Inc, Cecilia Solér: docent inom hållbar marknadsföring och konsumentbeteenden på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Marcus Bergman: doktorand på Chalmers Arkitektlinje samt föreläsare vid Borås textilhögskola, Eva Eiderström: avdelningschef på Handla Miljövänligt på Svenska Naturskyddsföreningen, Maria Sandow: kanslichef Stil på Svensk Handel, Ingrid Giertz-Mårtenson, CEO of Swedish Vision, initiativtagare till Centrum för Modevetenskap på Stockholms Universitet.

Fashion talks 2011

Fashion Talks 2011 arrangerades som ett halvdagsseminarium om framtidens hållbara textilmaterial och resursåtervinning.

Medarrangörer var: Association of Swedish Fashion Brands och Sustainable Fashion Academy.

Föreläsare/paneldeltagare: Mikael Schiller, ACNE; Sofie Gunolf, Indiska; Peter Ingwersen, Noir; Sandra Nolgren, designjournalist, koordinator Hållbar samhällsutveckling Arkitekturmuséet, Clemens Thornqvist, professor Design Management Textilhögskolan, Jacob Östberg, Centrum för Modevetenskap Stockholms Universitet; Sanna Due, Naturvårdsverket; Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen; Catharina Midby, H&M; Peter Askulv, Klättermusen; Marcus Bergman, Ecocotton; Maj-La Pizzelli, Axstores; Hjalmar Granberg, Innventia; Christoffer Welsh Folkesson, MISTRA; Kate Fletcher, professor London College of Fashion; Annika Matilda Wendelboe, Matilda Wendelboe; Lena Pripp-Kovac, IKEA; Emma Enebog, Myrorna; Lars Tolgén, Ragn-Sells; Donna Brun, Fjällräven.

Fashion Talks 2012

Fashion Talks 2012 arrangerads som ett halvdagsseminarium om förändrade konsumtionsbeteenden i relation till livsstilstrender och teknisk utveckling.

Föreläsare: Burak Cakmak, Sustainability Professional, Independent Advisor. Former CSR-manager at Gucci Group, PPR Group and GAP, Mikael Schiller, Chairman ACNE; Sofia Ulver-Sneistrup, PhD, Consumer Trend researcher and Senior Lecturer at the School of Economics and Business Management, Lund University; Andrew and Iain Foxall, Creative Directors, founders of Foxall Studio; Hans Andersson, Head of Business Development Retail Industry, IBM; Sofia Hedström, Journalist and Fashion Editor, Svenska Dagbladet; Carl Peyron, Senior Lecturer Strategic Brand Management at IHM Business School and RMI-Berghs School of Communication; Elin Larsson, Corporate Responsibility Manager, Filippa K; Pär Lager, Strategic communication advisor and entrepreneur, former CEO at RMI-Berghs School of Communications.
Medarrangör: Association of Swedish Fashion Brands.

Fashion Talks 2014

Under 2014 genomfördes två Fashion Talks på Bukowskis i Stockholm på temat Smarta Garderober. Hur skapar man en garderob med kläder som håller på lång sikt? När smak, design, kvalitet och hållbarhet går hand i hand över tid. Journalisten och författaren Sofia Hedström var moderator för en panel med fem modeexperter. Fashion Talks arrangerades under Fashion Week, Stockholm.

Medarrangörer var Association of Swedish Fashion Brands.

Paneldeltagare våren 2014: Marina Kereklidou, designer, Elin Larsson, CSR-ansvarig Filippa K, Catarina Midby, ansvarig hållbarhetskommunikation HM, Agnes Grefberg Braunerhielm, modeskribent, Malin Sveholm, intendent Bukowskis.

Paneldeltagare hösten 2014: Lisa Corneliusson, modejournalist, Fredrik Wikholm, Uniforms for the Dedicated, Catarina Midby ansvarig hållbarhetskommunikation HM, Johannes Persson, designer på Oscar Jacobson, Lena Ek, miljöminister.

Fashion Talks 2015

Fashion Talks 2015 fokuserade på de initiativ och angreppssätt som kommer att ha stor effekt på hur modeindustrin förändrar sin användning av vatten.

Panelister: Femke Zijlstra, DyeCoo; Elin Larsson, Filippa K; Fredrika Karlén, KappAhl; Elin Weyler, SIWI, Martin Berling, W R SpinDye.

Moderator: Natalia Brzezinski, Communication Strategist

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens material