Material Gap

Material Gap är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation och som hölls årligen tillsammans med Stockholm Design Week.

Material Gap var ett seminarieserie som hölls årligen i samband med Stockholm Design Week och var öppen för alla.

Material Gap var ett seminarieserie som hölls årligen i samband med Stockholm Design Week och var öppen för alla.

Material Gap var en seminarieserie som hölls årligen i samband med Stockholm Design Week och var öppen för alla. Syftet med Material Gap var att överbrygga glappet mellan materialforskningen och design/arkitektur-sektorerna för att införliva spjutspetsforskning inom nya hållbara material i designprocesserna, eftersom designers och arkitekter kan spela en mycket viktig roll i att översätta och visualisera avancerad forskning till verkligheten.

Material Gap var ett samarbete mellan Axfoundation, Bioinspired Forum och Svensk Form.

Material Gap 2010

Material Gap 2010 var ett seminarium om hur man som producent eller designer kan jobba på ett hållbart sätt med nya material. Nya viktiga material forskas fram som sällan eller aldrig når produktion. Hur kan vi överbrygga denna klyfta?

Föreläsare: Guilio Cappellini, Cappellini; Martin Willers, Sveriges Designer; Anna Maria Orru, arkitekt; Mikael Lindström, forskare Innventia/Konstfack; Erik Bresky, rektor på textilhögskolan i Borås; Sam Peters, No Picnic; Björn Florman, Materialbiblioteket

Material Gap 2012

Fokus på nya material och deras egenskaper.

Föreläsare: Arik Levy, designer; Marie-Louise Ainalem, forskare European Spallation Source/ESS AB; Tom Dixon, industridesigner; Fredrika Gullfot, forskare och VD Simris Alg.

Material 2013

Det var ett samtal om materialforskning, hållbarhet och den utmanande länken mellan design och forskning. Hur ser vi till att ställa de rätta frågorna?

Föreläsare: Alisa Andrasek, Designer at Biothing and Bloom Games, Director at GAD UCL Bartlett London; Ross Lovegrove, Designer Ross Lovegrove; Lars Montelius, Professor Nanotechnology Lund University; Thomas Herrström, Swedish Designers, Project manager Codesign

Material Gap 2014

Temat för Material Gap 2014 var digitalt ljus. Material Gap bestod av två delar – en workshop på Norges Ambassad i Stockholm och senare samma dag ett seminarium på Berns.

Föreläsare: Daan Roosegaard, Designer Roosegaard Studios; Jenny B Osuldsen, Director Snöhetta; Prof. Marc Fontoymont, Aalborg Universitet.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material