Palmolja i skönhetsprodukter

Palmolja i skönhetsprodukter är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation. Axfoundation, tillsammans med Kicks, samlade den svenska skönhetsindustrin för att hitta lösningar för hur palmoljan ska användas på ett hållbart sätt.

Palmolja är idag en av världens viktigaste vegetabiliska oljor

Palmolja är idag en av världens viktigaste vegetabiliska oljor

Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare 60 miljoner ton per år. Nära 90 procent produceras i Indonesien och Malaysia där palmoljeplantagerna är extremt storskaliga. Den snabba ökningen av produktionen har skett till ett högt pris. Mer än en tredjedel av de nya plantager som anlagts i dessa områden under de senaste tjugo åren, har skett på bekostnad av tropisk skog och med stor negativ påverkan på djur, växtlighet och människor. Samtidigt är oljepalmen en oerhört produktiv gröda som kräver mindre vatten, mindre gödningsmedel och mindre bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Palmoljeroduktionen försörjer också flera miljoner människor, många av dem småjordbrukare. Palmolja som produceras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt är därför ett bra alternativ.

Palmolja är idag en av världens viktigaste vegetabiliska oljor, primärt i livsmedel men också som den dominerande källan av vegetabiliskt fett och olja inom skönhets- och kemisktekniska produkter. Palmoljan och palmkärnoljan används dels direkt i vissa produkter, men framförallt används de som utgångsmaterial för råvaruindustrin. När den kemisktekniska industrin köper in råvaror har det gått ett antal steg från det att oljan skördats till det att den kemisktekniska produkten eller råvaran är klar. Råvarorna klassificeras i första hand efter sin kemiska specifikation och inte sitt ursprung, vilket innebär att det kan vara mycket svårt att veta hur mycket palmolja som finns i en produkt. Ursprunget är dessutom ofta mycket blandat då det beror av tillgänglighet och pris.

Kicks initierade samarbete i skönhetsbranschen

Tillsammans med initiativtagaren Kicks drev Axfoundation från 2014 ett projekt där man samlade den svenska skönhets- och kemisktekniska industrin kring palmoljefrågan. Syftet med initiativet var att bidra till omställningen från konventionellt odlad palmolja till certifierad och hållbart producerad palmolja i branschen.

I juni 2014 anordnade vi tillsammans med Kicks, Livsmedelsföretagen och branschorganisationen Kemtekniska Leverantörsförbundet (KTF) ett seminarium om palmolja med företrädare från Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO). Ett uppföljningsseminarium med KTF:s medlemmar hölls i december 2014 för att enas om nästa steg för branschen. Detta resulterade i SISPO, Swedish Initiative for Sustainable Palmoil in Cosmetics and Detegents, ett branschgemensamt initiativ som arbetar för omställningen till en mer hållbart producerad, certifierad och spårbar palmolja i så väl kosmetika och hygienprodukter, som tvätt- och rengöringsprodukter.

Deltagarna åtar sig att säkerställa att minst 90 procent av palmolja i egna produkter ska vara hållbart producerat till år 2020. Inom ramen för SISPO har vi tagit fram ett antal verktyg som hjälper inköpare, producenter och leverantörer att kartlägga hur mycket palmolja som faktiskt ingår i de olika produkterna. Utan den kartläggningen är det inte möjligt att t.ex. kompensera genom certifikat.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material