Från avfall till mode

Hur kan det ena företagets avfall bli det andra företagets insatsvara? Tillsammans med Filippa K och Axel Johnson International utforskar Axfoundation möjligheterna för just detta och siktar mot en cirkulär modell för polyester. Kasserade spännband från tung industri ges nytt liv i modevärlden.

Från avfall till mode: Istället för att bränna spännbanden som består av 100 procent polyester, kan de återvinnas till PET-pellets som kan användas i exempelvis knappar.

Från avfall till mode: Istället för att bränna spännbanden som består av 100 procent polyester, kan de återvinnas till PET-pellets som kan användas i exempelvis knappar.

“Spännband som används för att lyfta och säkra tunga laster inom industrin kan verka långt ifrån modevärlden, men de två har en sak gemensam; båda använder jungfrulig polyester. De stora volymerna av kasserad polyester och den ökande efterfrågan på återvunnen polyester inom modevärlden gör att vi ser en stor potential i att utveckla en cirkulär modell i större skala.” Hanna Skoog, Programansvarig Cirkulär ekonomi, Axfoundation

 

Problemet

Plast har blivit en av de största miljöutmaningarna i vår tid. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan på detta mycket funktionella och billiga material, men tyvärr är de flesta av produktions- och konsumtionsmönstren av plast linjära; endast en liten del plast återvinns efter användning. Cirkulära affärsmodeller och nya vägar för ökad materialåtervinning spelar en allt viktigare roll för att tillgodose framtida behov och samtidigt ta itu med det växande problemet med plastavfall.

Vår lösning

Projektet ”Från avfall till mode” undersöker möjligheten att ta ett företags avfall – spännband från Axel Johnson International – och förvandla dem till ett annat företags insatsvara – polyester till Filippa K. Detta uppnås genom att vi skapar ett nytt cirkulärt ekosystem för materialet. En del i resan är att utforska marknadspotentialen genom att nå ut till potentiella köpare och slutanvändare av det återvunna materialet.

Resultat

Tillsammans med Filippa K:s egen polyesterleverantör utvecklade projektet ett ”proof of concept” under 2018; spännband gjordes om till PET-pellets. Detta material har sedan dess använts som ett råmaterial för att testa textilproduktion för Filippa K:s produkter. Axfoundation arbetar nu i ett konsortium bestående av partners från olika delar av värdekedjan för att hitta en hållbar affärsmodell och skala upp satsningen.

Ta del av fler resultat i Axfoundations Resultatrapport 2020

Projekt inom cirkulär ekonomi

Kontakt