Ny utbildning för anställda i kinesiska fabriker

2018-11-09

I samarbete med Axfoundation startar QuizRR nu en ny typ av träning på fabriker i Kina, som ska stärka de anställdas möjlighet att göra sin röster hörda. Åhléns, Martin & Servera, Kicks, Filippa K och Axfood är med i projektet som drivs på deras leverantörsfabriker.

QuizRR WE (Worker Engagement) är utvecklad för att stödja förbättrad dialog mellan anställda och chefer på fabriken genom ”blended learning” – en blandning av QuizRRs digitala lösning och klassrumsträning.

– Vi stödjer innovativa verktyg som QuizRR för att vi vill stärka medinflytandet på leverantörsfabrikerna genom kunskap. QuizRR bygger kapacitet och ökar samarbetet mellan köpare och leverantör, säger Viveka Risberg på Axfoundation.

Att främja dialogen och förbättrade relationer på arbetsplatsen är en viktig del i att öka engagemanget på arbetsplatsen, har tidigare pilotprojekt visat. Blended learning är ett effektivt sätt att bygga och behålla kunskap i hela organisationen. Det är också ett bra sätt att fördjupa kunskaper för individer, som både får träningen digitalt och genom klassrumsträning.

– För fabriken är den här träningen ett sätt att behålla anställda. Den förbättrar den interna kommunikationen genom att etablera en ny och effektiv kommunikationskanal. Anställda kommer att veta att ledningen lyssnar och bryr sig om deras röster. Tack vare det här projektet tror vi att personalomsättningen kommer att minska under 2019, säger Jeffery Chan, CSR-chef på Austra Factory i Kina.

Genom QuizRR WE får alla anställda och chefer på fabriken träning i nominering och val av arbetsrepresentanter genom omröstning bland de anställda. Träningen lyfter de ömsesidiga fördelar som ökad dialog genom arbetarrepresentanter kan ge, både för anställda och ledning.

– Målet med klassrumsträningen är att öka medvetenheten om anställdas involvering och engagemang, nerifrån och upp istället för uppifrån och ner. Jag tror att det perspektivet kan ha många positiva effekter för anstäldla, säger May Zeng, som representerar Martin & Servera i Kina.

QuizRR WE startar under hösten 2018 och beräknas vara klart i mitten av 2019.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion