Träning av 3000 anställda i Thailand

2019.06.17

Quizrr i Thailand

Quizrr i Thailand

Pilotfasen av Quizrr i Thailand har inneburit att 3000 anställda på matproducerande fabriker i Thailand har fått träning via Quizrr. Fler än 9500 träningssessioner är genomförda inom områdena Workplace dialogue, Workplace policies, Employment practices och Management practices.

De anställda uppger att de har uppskattat gruppdiskussionerna, finner träningen rolig och gör dem aktiva samt att metoden gör det enkelt att minnas vad de lärt sig kring sina rättigheter och skyldigheter.

Fabrikschefer och ledning säger att det är en tidseffektiv träning som ger dem flexibilitet i sin planering. De uppger också att de märker en positiv förändring när det gäller attityd mellan anställda och chefer.

Pilotfasen inleddes i juni 2018 och avslutas i september 2019. Den involverar tio fabriker i Thailand och nio nordiska varumärken. Efter pilotfasen görs en utvärdering och träningen fortsätter och sprids till fler fabriker.

Träningen i Thailand är ett gemensamt nordiskt branschinitiativ för att stärka fabriksarbetares kunskap i allmänhet och migrantarbetares kännedom om sina rättigheter i synnerhet. Migrantarbetarna kommer från Myanmar, Laos och Kambodja. Axfoundation är en av de drivande krafterna bakom initiativet och sitter även i styrgruppen tillsammans med Axfood, Coop och ICA. Syftet med initiativet är att höja kunskapsnivån på leverantörsfabriker i Thailand så att trafficking, diskriminering och andra missförhållanden kan förebyggas och upphöra. Hittills har signalerna från användarna varit positiva och kunskapsnivån har höjts.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion