Anställda får välja representanter i Kina

2018-02-21

Axfoundation har möjliggjort en pilotutbildning i QuizRR Workers Engagement (WE) för arbetare och ledning på kinesiska leverantörsfabriker till Axfood. Projektet syftar till att stärka de anställdas möjlighet till medbestämmande genom att utbilda arbetsrepresentanter.

Axfood är först ut att som svenskt köpande företag göra aktiva insatser för genuin dialog hos leverantörer i Kina. Resultatet av träningen är positivt, och Axfoundation fortsätter under 2018 att stödja samtliga bolag inom Axel Johnson Gruppen att implementera WE-utbildning hos sina leverantörer i Kina. Läs Axfoods hållbarhetsansvariga Kristina Areskog Bjurlings blogg här. 

Läs mer om Axfoundations arbete med QuizRR här. 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion