Branschen vill förbättra arbetsvillkoren i Thailand

2017-04-04

De största aktörerna i svensk livsmedelsbransch tar nu ett initiativ för att förebygga oetisk rekrytering och tvångsarbete i leverantörsleden i Thailand. Axfoundation har drivit frågan om förbättrade förhållanden hos leverantörer i Thailand sedan hösten 2016.

Tre branschmöten har lett till en gemensam satsning på träning för anställda och ledning i etisk rekrytering, rättigheter och skyldigheter via Edtech-verktyget Quizrr. I projektets styrgrupp sitter Axfood, Martin & Servera, ICA, Coop och Axfoundation. Ett tiotal nordiska företag finansierar den initiala utvecklingsfasen av verktyget som beräknas bli färdigt att börja använda på fabriker i Thailand i början av 2018. Läs mer om Quizrr här.

 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion