Oberoende utvärdering av QuizRR av RWI

2018.11.12

Raoul Wallenberg Institute har utvärderat utbildningsverktyget QuizRR Rights and Responsibilities på sex fabriker i Kina som levererar till Åhléns, Kicks, Filippa K, Axfood och AxInter. Exempel på positiva effekter är större kunskap bland anställda om mammaledighet, arbetskontrakt, socialförsäkringar och personlig skyddsutrustning.

Fynden tyder på att QuizRR genererat eller bidragit till större medvetenhet och nya rutiner, i synnerhet i frågor som rör hälsa och säkerhet. Intervjuerna som studien bygger på visar dock att det är tveksamt om QuizRR-utbildningen genererat eller bidragit till resultat inom de mer komplexa människorättsfrågorna, utöver ren efterlevnad med kinesiska lagar och regelverk.

– Studien visar positiva indikationer. QuizRR har fått flera anställda att förstå att det de trodde var ordinarie arbetstid egentligen var övertid. De lärde sig att det går att säga nej till övertid, och att de har laglig rätt till betald föräldraledighet. De svagheter som studien lyfter, som att QuizRR inte mobiliserar anställda till att organisera sig, är just vad QuizRRs nya modul Worker Engagement handlar om. Den har just startat, säger Viveka Risberg, Program director på Axfoundation.

Axfoundation, som stöttat Axel Johnson-bolagen att använda QuizRR på sina leverantörsfabriker sedan 2014, har beställt utvärderingen. Kinaexperten Malin Oud är huvudförfattare.

Läs hela rapporten här: QuizRR Impact Assessment

Läs sammanfattning och rekommendationer (svenska) här: Sammanfattning och rekommendationer

Läs Axfoundations kommentar här: Axfoundations kommentar

Läs QuizRRs kommentar här: QuizRR kommentar

Läs bilagorna här: ANNEX I EVALUATION TEAM BIOGRAPHIES ANNEX VI LIST OF REFERENCES ANNEX VII MAPPING OF BEYOND AUDIT TOOLS AND INITIATIVES

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion