Axfoundation genom åren – milstolpar vi minns  

Allt började med en insikt - varför ska företag vara undantagna från att ta ansvar för samhällsfrågor? Redan 1992 ställde Antonia Ax:son Johnson denna fråga och började prata om det "goda företaget" och företagens stora potential som förändringskraft i samhället. Det blev startskottet för det som skulle bli Axfoundation, en "do-tank" som utvecklar och accelererar praktiska lösningar för en hållbar värld.
För att uppmärksamma 30-årsjubileet av Axfoundation som en fristående, icke-vinstdrivande organisation belyser vi några av de projekt vi minns, de ögonblick som etsade sig fast och den inspirerande resa som väntar.

Vi vill vara i framkant av förändring. Vi vill utmana och omvandla bra idéer till praktiska lösningar. Oförtrutet.

– Antonia Ax:son Johnson, Axfoundations grundare

Axfoundation utvecklar lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Axfoundation utvecklar lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Progress Report 2023 – en titt i backspegeln

Hur allt började – och några höjdpunkter under vägen

1993 – Axfoundation föds

Antonia Ax:son Johnson registrerar Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, den organisation som senare kommer att bli Axfoundation.

90-talet – Stöd till forskning

Genom att stödja vetenskaplig forskning inom hållbar miljöutveckling planteras organisationens första frö. Ett av de tidiga projekten är en livscykelanalys av äpplets resa till Sverige.

2006 – Från stiftelse till ”do-tank”

Alexandra Mörner, dotter till Antonia Ax:son Johnson, blir ordförande och omvandlar organisationen till en ”do-tank” med fokus på att utveckla praktiska lösningar på konkreta hållbarhetsutmaningar.

Antonia Ax:son Johnson är grundare av Axfoundation.

Antonia Ax:son Johnson är grundare av Axfoundation.

En livscykelanalys av äpplets resa till Sverige blir en av de första projekten.

En livscykelanalys av äpplets resa till Sverige blir en av de första projekten.

Alexandra Mörner leder Axfoundation i en ny riktning, från stiftelse till "do-tank".

Alexandra Mörner leder Axfoundation i en ny riktning, från stiftelse till "do-tank".

2008 – Börjar utforska en väg mot hållbart mode

Axfoundation lanserar seminarieserien Fashion Talks, Sustainable Fashion Academy och Sveriges första textilåtervinningsprogram.

2013 – Inleder arbetet för ansvarsfull antibiotikaanvändning

Axfoundation tar sig an uppgiften att uppmärksamma en ansvarsfull användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Läs mer →

Prenumerera på Antibiotikaspaningen →

2015 – Påskyndar integrationsprocessen för utrikesfödda svenskar

Integrationsprojektet ÖppnaDörren lanseras och gör det möjligt för 59 000 nya och etablerade svenskar att mötas. Utforska projektet →

Axfoundation lanserar Sveriges första textilåtervinningsprogram.

Axfoundation lanserar Sveriges första textilåtervinningsprogram.

Axfoundation börjar år 2013 att adressera frågan om antibiotikaresistens.

Axfoundation börjar år 2013 att adressera frågan om antibiotikaresistens.

Utrikesfödda svenskar integreras i samhället genom projektet ÖppnaDörren.

Utrikesfödda svenskar integreras i samhället genom projektet ÖppnaDörren.

2017 – Samlar aktörer för att utveckla ett hållbart alternativ till köttfärs

En slingrande resa från ärta till produkt resulterar i den första färsen gjord på svenska baljväxter. Produkten kommer ut på marknaden år 2020. Läs mer →

2017 – Förbättrar försörjningsmöjligheterna för småskaliga jordbrukare i Pakistan

Axfoundation samarbetar med Axfood och Oxfam i ett gemensamt projekt med aktörer från hela värdekedjan. Resultatet är en replikerbar modell som kan bidra till hållbar handel. Läs mer →

2018 – Inleder världsledande odlings- och växtförädlingsförsök av perenna spannmål

Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) börjar Axfoundation testa potentialen för perenna spannmål på Torsåker gård, Axfoundations test- och utvecklingscenter för framtidens hållbara livsmedelssystem. Utforska projektet →

Pasta bolognese gjord på svensk baljväxtfärs.

Pasta bolognese gjord på svensk baljväxtfärs.

Projektet Hållbar risodling i Pakistan bidrar bland annat till stärkt inflytande för kvinnor.

Projektet Hållbar risodling i Pakistan bidrar bland annat till stärkt inflytande för kvinnor.

En kandidat till att bli världens första fleråriga korn testodlas på Torsåker gård.

En kandidat till att bli världens första fleråriga korn testodlas på Torsåker gård.

2020 – Påbörjar resan mot noll svinn för svensk ull

Tillsammans med aktörer i hela värdekedjan etablerar Axfoundation The Swedish Wool Initiative, ett branschöverskridande samarbete med en vision om att bidra till noll svenskt ullsvinn. Läs mer →

2022 – Lanserar centrum för framtidens mat för att accelerera hållbara innovationer

Portarna slås upp till Torsåker gård, en testgård och praktiskt centrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Läs mer →

2024 – Fortsätter att innovera för en hållbar värld

Med över 30 projekt och 300 samarbetspartners fortsätter Axfoundation att ta sig an hållbarhetsutmaningar. Håll ett extra öga på projekten Climate Education Tool, The Swedish Wool Initiative, Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk, med mera.

Projektet The Swedish Wool Initiative arbetar efter visionen om noll svenskt ullsvinn.

Projektet The Swedish Wool Initiative arbetar efter visionen om noll svenskt ullsvinn.

På Torsåker gård testas innovativa lösningar på åkern, i vattnet och i testköken.

På Torsåker gård testas innovativa lösningar på åkern, i vattnet och i testköken.

Axfoundation arbetar för att innovera och accelerera mot en hålllbar värld.

Axfoundation arbetar för att innovera och accelerera mot en hålllbar värld.

Våra program

Alla Axfoundations projekt

Aktuellt

Kontakt