The Swedish Wool Initiative

Sverige importerade 1 650 ton ull år 2019, samtidigt som endast 37% av de 1 200 ton ull som producerades av svenska lantbrukare tillvaratogs. Ett enormt resursslöseri av en råvara som skulle kunna förse svensk modeindustri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material – och som möjliggör framtidens cirkulära produkter. Sedan 2020 driver Axfoundation satsningen The Swedish Wool Initiative som syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken inom mode och outdoor och deras leverantörer att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull. Tillsammans med partners längs hela värdekedjan vill projektet bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo. Detta genom att driva en pilot i industriell skala för insamling, sortering och kvalitetssäkring av svensk ull till mode och outdoor.

Problem

Den globala efterfrågan på nya textilfibrer beräknas öka med 150 procent fram till 2050. En enorm miljöutmaning eftersom de flesta fibrer idag består av jungfruliga fossilbaserade syntetfibrer och vattenintensiv bomull. Modebranschen letar därför efter regionalt producerade, biobaserade och återvinningsbara råvaror som möjliggör cirkulära produkter – långt ifrån ”fast fashion”.

Ull utgör ett av dessa lovande framtida material. Men idag kasseras majoriteten av svensk ull som en biprodukt inom köttindustrin. Det är primärt bristande marknadsförutsättningar som gör att svensk ull inte är tillgänglig i industriell skala. Det här leder i sin tur till att svenska varumärken inom mode och outdoor istället importerar raffinerad ull från olika delar av världen – ull som ofta har ett högre miljöavtryck och producerats med sämre djurvälfärd, jämfört med den svenska.

Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull.

Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull.

”Med rätt förutsättningar på marknaden och med innovativ produktutveckling finns potential att omvandla den linjära materialströmmen av kasserad ull, till ett cirkulärt och hållbart material i modevärlden.” – Hanna Skoog, programansvarig, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Visste du att…

  • I Sverige produceras ca 1 200 ton ull årligen varav endast 37 procent tas tillvara. Samtidigt importerade Sverige år 2019 ca 1 650 ton ull i form av råull, kardad ull och garn.
  • Ull är ett biobaserat och återvinningsbart material, som dessutom är naturligt antibakteriellt, smutsavvisande och flamhärdigt. Dessa unika egenskaper gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, något som ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Avsaknaden av tillsatta kemikalier är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden.

Källa: Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

Vår lösning

Axfoundation driver The Swedish Wool Initiative, ett sektoröverskridande samarbete med siktet inställt på att möjliggöra för svenska varumärken inom mode och outdoor att enkelt få tillgång till konkurrenskraftig svensk ullråvara av garanterad och kontinuerlig kvalitet.

The Swedish Wool Initiative syftar till att skala upp en framgångsrik proof-of-concept-pilot som drevs av Filippa K och Röjk tillsammans med Smart Textiles, Svenska Fåravelsförbundet och LRF. Piloten försåg framgångsrikt marknaden med mindre klädkollektioner tillverkade av 100% svensk ull.

The Swedish Wool Initiative spinner nu vidare på de tidigare lärdomarna med ambitionen att driva en pilot i industriell skala med siktet inställt på samverkan med fler partners längs värdekedjan. Fokus ligger på att bygga systemkapacitet för insamling, sortering och kvalitetssäkring av svensk ull, som kan användas av varumärken inom såväl mode som outdoor.

”Det är en komplex uppgift att utveckla hållbara marknadsförhållanden för svensk ull. Det krävs samarbete, rätt incitament och nya praktiska lösningar i hela värdekedjan. Vi har tillsammans med partners identifierat de viktigaste flaskhalsarna att adressera – nu börjar resan för att hitta rätt praktiska lösningar och vägar framåt för att ta itu med dessa.” – Hanna Skoog, programansvarig, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Hanna Skoog besöker Norrby Gård och träffar ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Hanna Skoog besöker Norrby Gård och träffar ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Partners

Axfoundation projektleder The Swedish Wool Initiative. Inom satsningen samarbetar vi med bland andra Filippa K, Fjällräven, Röjk, Tiger of Sweden, Svenska Fåravelsförbundet , Smart Textiles , Linn Lindfred (konsult inom cirkulär ekonomi). Fler partners kommer att tillkomma.

Kontakt

Projekt inom cirkulär ekonomi

Aktuellt