The Swedish Wool Initiative

Sverige importerade 1 746 ton ull år 2020, samtidigt som endast 46% av den ull som producerades av svenska lantbrukare tillvaratogs. Ett enormt resursslöseri av en råvara som skulle kunna förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material – och som möjliggör framtidens cirkulära produkter. Sedan 2020 driver Axfoundation satsningen The Swedish Wool Initiative som syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull. Tillsammans med partners längs hela värdekedjan vill projektet bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo.

Problem

Den globala efterfrågan på nya textilfibrer beräknas öka med 150 procent fram till 2050. En enorm miljöutmaning eftersom de flesta fibrer idag består av jungfruliga fossilbaserade syntetfibrer och vattenintensiv bomull. Företag inom mode, outdoor och hemtextil letar därför efter regionalt producerade, biobaserade och återvinningsbara råvaror som möjliggör omställningen till en mer hållbar och cirkulär industri.

Ull utgör ett av dessa lovande framtida material. Men idag kasseras majoriteten av svensk ull som en biprodukt inom köttindustrin. Det är primärt bristande marknadsförutsättningar som gör att svensk ull inte är tillgänglig i industriell skala. Det här leder i sin tur till att svenska varumärken inom mode, outdoor och heminredning istället importerar ull från olika delar av världen – ull som ofta har ett högre miljöavtryck och producerats med sämre djurvälfärd, jämfört med den svenska.

Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull.

Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull.

”Med rätt förutsättningar på marknaden och med innovativ produktutveckling finns potential att omvandla den linjära materialströmmen av kasserad ull, till ett cirkulärt och hållbart material inom mode- och textilindustrin.” – Hanna Skoog, programansvarig, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Visste du att…

  • I Sverige produceras ca 1 000 ton ull årligen varav endast 46 procent tas tillvara. Samtidigt importerade Sverige år 2020 ca 1 745 ton ull i form av råull, kardad ull och garn.
  • Ull är ett biobaserat och återvinningsbart material, som dessutom är naturligt antibakteriellt, smutsavvisande och flamhärdigt. Dessa unika egenskaper gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, något som ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Avsaknaden av tillsatta kemikalier är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden.

Källa: Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

Vår insats

Axfoundation driver The Swedish Wool Initiative, ett sektoröverskridande samarbete där aktörer från hela värdekedjan samverkar för att skala upp användningen av svensk ull samt bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning. Tillsammans med projektets akademiska partners och expertgrupp utvecklas lösningar som bygger på både forskning och praktisk erfarenhet.

Vår lösning

The Swedish Wool Initiative har siktet inställt på att möjliggöra för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att enkelt få tillgång till konkurrenskraftig svensk ullråvara av garanterad och kontinuerlig kvalitet.

Projektet syftar till att skala upp en framgångsrik proof-of-concept-pilot som drevs av Filippa K och Röjk tillsammans med Smart Textiles, Svenska Fåravelsförbundet och LRF. Piloten försåg framgångsrikt marknaden med mindre klädkollektioner tillverkade av 100% svensk ull. The Swedish Wool Initiative spinner nu vidare på de tidigare lärdomarna med ambitionen att driva en pilot i industriell skala.

Uppskalningen uppnås genom kapacitetsbyggande insatser i förädlingskedjans processer – från infrastruktur, klassificering och handelslösningar för den svenska ullen, till digital spårbarhet, hållbarhetsanalys samt utvecklingen av ett ramverk för cirkulär design och kommersiellt skalbara och cirkulärt designade produkter av svensk ull.

”Det är en komplex uppgift att utveckla hållbara marknadsförhållanden för svensk ull. Det krävs samarbete, rätt incitament och nya praktiska lösningar i hela värdekedjan. Vi har tillsammans med partners identifierat de viktigaste flaskhalsarna att adressera – nu börjar resan för att hitta rätt praktiska lösningar och vägar framåt för att ta itu med dessa.” – Hanna Skoog, programansvarig, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Hanna Skoog besöker Norrby Gård och träffar ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Hanna Skoog besöker Norrby Gård och träffar ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Förväntade resultat

The Swedish Wool Initiative förväntas bidra till:

  1. En klimatneutral och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning genom utvecklingen av cirkulära produkter baserade på restflödet av svensk ull.
  2. En resurseffektiv och resilient värdekedja för svensk ull.
  3. Ökad konkurrenskraft för råmaterialet, och produkter av, svensk ull.
  4. En socialt hållbar textilindustri i transformation till en cirkulär ekonomi, bland annat genom ökad kunskap om cirkulär design och produktutveckling.

Partners

Axfoundation projektleder The Swedish Wool Initiative. Inom satsningen samarbetar vi med bland andra Filippa K, Fjällräven, Tiger of Sweden, Klippan Yllefabrik, Smart Textiles, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Circularista, LE Ullkonsult, Norrby gårdVästkustens Ullinsamling/CC Wool, Ullcentrum, Ullkontoret, Svenska Fårklipparförbundet, LRFoch TrusTrace. I expertgruppen för projektet ingår Animalia, Norilia, Hushållningssällskapet Halland och Svenska Fåravelsförbundet. Projektet genomförs med stöd från Vinnovas område Hållbar industri.

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi