Linda Andersson

Linda är kommunikationsansvarig för Axfoundation och kommer närmast från biståndsorganisationen Vi-skogen med ansvar för policy och påverkansfrågor inom hållbart jordbruk. Innan dess arbetade hon på organisationens regionkontor i Nairobi, Kenya, med ansvar för kommunikation och resursmobilisering i östra Afrika. Linda har en bakgrund inom såväl privat som offentlig sektor och har tidigare arbetat med kommunikation och hållbarhetsfrågor på bland annat SEB, Grant Thornton och Eniro. Linda har en kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet, och har en särskild förkärlek för träd, helst kvävefixerande sådana inom jordbruk.