Linda Andersson

Linda är kommunikationsansvarig för Axfoundation och har drygt 20-års erfarenhet från att arbeta med kommunikation och hållbarhetsfrågor inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Linda har tidigare arbetat på bland annat SEB, Grant Thornton och Eniro, men har även gedigen erfarenhet från internationellt utvecklingsarbete. Linda har bland annat arbetat för biståndsorganisationen Vi-skogen med ansvar för policy och påverkansfrågor inom hållbart jordbruk. Hon har varit placerad både på organisationens huvudkontor i Stockholm och på regionkontoret i Nairobi, Kenya, med ansvar för kommunikation och resursmobilisering i östra Afrika.

Linda har en kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet, och har en särskild förkärlek för träd, helst kvävefixerande sådana inom jordbruk.